Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innhold i KPR

KPR inneholder opplysninger om de som har søkt om, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Tjenester og datasett i KPR

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. Formålet er å gi grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging og styring av helse- og omsorgstjenesten.

KPR bygges trinnvis og skal inneholde data fra alle tjenester som er nevnt i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no). Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (lovdata.no) sier hvilke opplysninger som kan registreres.

Datasett KPR–KUHR

  • KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) er et system som håndterer refusjonskrav fra behandlere og helseinstitusjoner til staten (HELFO). Med behandlere menes fastleger, legevakt, fysioterapi med mer. 
  • KUHR inneholder informasjon om blant annet behandler, pasient, takster og egenandeler
  • Fortløpende rapportering

Tjenester  KPR-KUHR

Fra og med mnd/år

Audiopedagog

07/2016 -->

Fastlege

07/2016 -->

Fysioterapi 

07/2016 -->

Helsestasjon - jordmor

07/2016 -->

Kiropraktor

07/2016 -->

Legevakt 

07/2016 -->

Logoped

07/2016 -->

Ortoptist

07/2016 -->

Tannlege

07/2016 -->

Tannpleier

07/2016 -->

Se HRR metadatabase  for nærmere beskrivelse av innhold i datasettet.

Datasett KPR-helse og omsorg

  • KPR-​​​​​helse og omsorg er data om helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Kommunene rapporterer inn informasjon om brukere og tjenestene de har mottatt. 
  • Fra og med 2017 rapporterer kommunene data om helse og omsorg til KPR. I perioden 2007 til 2017 ble slike data sendt til det pseudonyme IPLOS-registeret. 2017-årgangen finnes i begge registrene.
  • Årlig rapportering

Se HRR metadatabase  for nærmere beskrivelse av innhold i datasettet.

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 09.12.2021 Se tidligere versjoner