Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innhold i KPR

KPR inneholder opplysninger om de som har søkt om, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Tjenester og datasett i KPR

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. Formålet er å gi grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging og styring av helse- og omsorgstjenesten.

KPR bygges trinnvis og skal inneholde data fra alle tjenester som er nevnt i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no). Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (lovdata.no) sier hvilke opplysninger som kan registreres.

Datasett KPR–KUHR

  • Kontroll og utbetaling av helserefusjoner, KUHR, er et system som håndterer refusjonskrav fra behandlere og helseinstitusjoner til staten (HELFO). Med behandlere menes fastleger, legevakt, fysioterapi med mer. 
  • KUHR inneholder informasjon om blant annet behandler, pasient, takster og egenandeler
  • Data til KPR-KUHR rapporteres fortløpende
Tabell med oversikt over tjenester i datasett KPR-KUHR

Tjenester i KPR-KUHR

Fra og med måned og år

Audiopedagog

juli 2016

Fastlege

juli 2016

Fysioterapi 

juli 2016

Helsestasjon - jordmor

juli 2016

Kiropraktor

juli 2016

Legevakt 

juli 2016

Logoped

juli 2016

Ortoptist

juli 2016

Tannlege

juli 2016

Tannpleier

juli 2016

Les mer om variablene på Helsedata.no

Datasett KPR-helse og omsorg

  • KPR-​​​​​helse og omsorg er data om helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Kommunene rapporterer inn informasjon om brukere og tjenestene de har mottatt. 
  • Fra og med 2017 rapporterer kommunene data om helse og omsorg til KPR. I perioden 2007 til 2017 ble slike data sendt til det pseudonyme IPLOS-registeret. 2017-årgangen finnes i begge registrene.
  • Årlig rapportering
Tabell med oversikt over tjenester i datasett KPR-helse og omsorg

Tjenester og opplysninger i KPR-helse og omsorg med lenker til nasjonal veileder

Fra og med måned/år

Avlastning i institusjon

januar 2017

Avlastning utenfor institusjon

januar 2017

Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål (2007-2018 delt opp i omsorgsbolig og annen bolig)

januar 2017

Brukerstyrt personlig assistanse

januar 2017

Bruk av tvang: Skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner

januar 2017

Bruk av tvang: Tvang i systematiske tiltak

januar 2017

Bruk av tvang Helsehjelp med tvang

januar 2017

Dagaktivitetstilbud

januar 2017

Digitalt tilsyn

januar 2019

Elektronisk medisineringsstøtte

januar 2019

Helsetjenester i hjemmet

januar  2017

Individuell plan

januar 2017

Koordinator

januar 2017

Langtidsopphold i institusjon

januar 2017

Lokaliseringsteknologi (GPS)

januar 2017

Matombringing

januar 2017

Omsorgsstønad

januar 2017

Praktisk bistand i hjemmet

januar 2017

Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon

fra januar 2017 til desember 2018

Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon, endret rapporteringskrav fra januar 2019

januar 2019

Støttekontakt

januar 2017

Tidsbegrensede opphold i institusjon

januar 2017

Trygghetsalarm

januar 2017

Les mer om variablene på Helsedata.no

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 26.04.2023 Se tidligere versjoner