Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Søk om IPLOS-data

Helsedataservice er etablert med felles søknadsskjema for flere helseregistre. Noen søknader skal til helsedata.no mens andre skal inn via altinn.no. Les instruksjonene nøye før du velger skjema.

IPLOS-registeret inneholder informasjon fra 2007-2017. Ønskes data fra 2017, må det søkes om data fra KPR.

Opplysninger det kan søkes om

Opplysningene det søkes om må være relevante og nødvendige for prosjektet og kan tilgjengeliggjøres bare hvis det er innenfor formålet til IPLOS. Data kan tilgjengeliggjøres til forskning, tilsyn, styring og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenestene, se IPLOS-forskriften § 1-3. (lovdata.no). Se variabelliste hos SSBog oversikt over forskningsprosjekter basert på IPLOS-data (PDF).

IPLOS-data koblet med andre personidentifiserbare data

Tilgjengeliggjøring av koblede data krever godkjent søknad både for IPLOS-registeret og de andre registrene man skal koble med.

IPLOS-forskriften krever at data må leveres ut i anonym form. Når variabler som kommune, alder og andre kjennetegn kombineres øker sjansen for å identifisere enkeltindivider. Det er dataansvarlig som har ansvar for å vurdere muligheten for indirekte identifisering. Tiltak for å gjøre data anonyme kan være å:

  • gruppere identifiserende variabler som alder til aldersgrupper, kommuner til fylker og datoer til tidsperioder
  • redusere antall variabler
  • vurdere om statistikk (aggregerte tall) er tilstrekkelig

Det er ikke mulig å fullt ut vurdere om data vil bli anonyme før koblingen er gjennomført. Det er SSB som utfører koblingen og gjør den endelige vurderingen av anonymitet. Dette gjøres i samarbeid med søkeren

Velg skjema 

Helsedataservice er etablert med felles søknadsskjema for flere helseregistre. Søknad til nye prosjekter med formål forskning skal sendes til helsedataservice. Har du spørsmål, kontakt service@helsedata.no

Ved prosjektendringer, ønske om opplysninger for nye perioder for etablerte prosjekt eller om det ønskes opplysninger til formål administrasjon og styring, sendes forespørsel om dette til Helsedirektoratet. Har du spørsmål, kontakt helseregistre@helsedir.no

Ta utgangspunkt i hvilket formål du ønsker opplysninger til og finn riktig skjema:

Formål Type søknad Skjema for

Forskning

Ny søknad

Statistikk (helsedata.no)

Personidentifiserbare opplysninger (helsedata.no)

Forskning

Prosjektendringer

Opplysninger for ny periode

Statistikk

Personidentifiserbare opplysninger (altinn.no)

Administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester

Etablering og kvalitetssikring av sykdoms- og kvalitetsregistre eller

Bidra til kunnskap som grunnlag for forebygging av ulykker og skader

Ny søknad

Prosjektendringer

Opplysninger for ny periode

Statistikk

Personidentifiserbare opplysninger (altinn.no)

Pris og leveringsfrister 

Helsedirektoratet vurderer søknaden og svarer innen 30 dager. Det er SSB som utleverer data fra IPLOS og du blir fakturert etter gjeldende satser i SSB.

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 06.10.2020 Se tidligere versjoner