Søk om IPLOS-data

Søk om individdata og statistikk fra IPLOS-registeret til forskning, tilsyn, styring og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenestene.

IPLOS-registeret inneholder informasjon fra 2007-2017.

Søk om statistikk (aggregerte tall)

Forespørsel sendes til Statistisk sentralbyrå. Les mer på SSBs IPLOS-sider

Søk om individdata (rådata)

Fyll ut søknadsskjema på altinn.no

Helsedirektoratet vurderer søknaden og svarer innen 30 dager. Blir søknaden innvilget tar du kontakt med mikrodata@ssb.no som utleverer dataene. Du vil bli fakturert etter gjeldende satser i SSB.

Hvem kan søke om individdata?

Data kan utleveres til forskning, tilsyn, styring og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenestene. Se godkjente formål i IPLOS-forskriften § 1-3. (lovdata.no).

Se oversikt over forskningsprosjekter basert på IPLOS-data (PDF).

Hvilke data det kan søkes om fra IPLOS-registeret

variabelliste for IPLOS-registeret (ssb.no) kan du se hvilke data som ligger i IPLOS-registeret. Vi utleverer kun data som er nødvendige for søkerens formål.

IPLOS-data koblet med andre individdata

Utlevering av koblede data krever godkjent søknad både for IPLOS-registeret og de andre registrene man skal koble.

IPLOS-forskriften krever at data må leveres ut i anonym form. Når variabler som kommune, alder og andre kjennetegn kombineres øker sjansen for å identifisere enkeltindivider. Det er dataansvarlig som har ansvar for å vurdere muligheten for indirekte identifisering.Tiltak for å gjøre data anonyme kan være å:

  • gruppere identifiserende variabler som alder til aldersgrupper, kommuner til fylker og datoer til tidsperioder
  • redusere antall variabler
  • vurdere om statistikk (aggregerte tall) er tilstrekkelig

Det er ikke mulig å fullt ut vurdere om data vil bli anonyme før koblingen er gjennomført. Det er SSB som utfører koblingen og gjør den endelige vurderingen av anonymitet. Dette gjøres i samarbeid med søkeren.

Først publisert: 08.04.2019