Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Søk om IPLOS-data

IPLOS-registeret er et pseudonymt register som inneholder informasjon om personer som har søkt om eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune i perioden 2007-2017. Fra og med 2017 inngår IPLOS-opplysningene i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Opplysninger det kan søkes om

  • Se variabelliste for informasjon om innhold i IPLOS-registeret. 
  • Formålet med IPLOS-registeret er å samle inn og behandle data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester for å gi grunnlag for forskning, overvåking, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og overordnet styring av helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgsforvaltningen. Se IPLOS-forskriften § 1-3. (lovdata.no).
  • Opplysningene det søkes om må være relevante og nødvendige for prosjektet og kan tilgjengeliggjøres bare hvis det er innenfor formålet til IPLOS.

Se informasjon om forskningsprosjekter som er basert på IPLOS-data (PDF).

ÅrHelseregister
2007-2017IPLOS-registeret
2017 -->Kommunalt pasient- og brukerregister, KPR.

IPLOS-data koblet med andre personidentifiserbare data

Tilgjengeliggjøring av koblede data krever godkjent søknad både for IPLOS-registeret og de andre registrene man skal koble med.

IPLOS-forskriften krever at data må leveres ut i anonym form. Når variabler som kommune, alder og andre kjennetegn kombineres øker sjansen for å identifisere enkeltindivider. Det er dataansvarlig som har ansvar for å vurdere muligheten for indirekte identifisering. Tiltak for å gjøre data anonyme kan være å:

  • gruppere identifiserende variabler som alder til aldersgrupper, kommuner til fylker og datoer til tidsperioder
  • redusere antall variabler
  • vurdere om statistikk (aggregerte tall) er tilstrekkelig

Det er ikke mulig å fullt ut vurdere om data vil bli anonyme før koblingen er gjennomført. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som utfører koblingen og gjør den endelige vurderingen av anonymitet. Dette gjøres i samarbeid med søkeren

Søknadsskjema 

Ny søknad, prosjektendringer og opplysninger for ny periode: Søknadsskjema om opplysninger fra IPLOS-registeret (altinn.no)

Har du spørsmål, kontakt helseregistre@helsedir.no

Pris og leveringsfrister 

Helsedirektoratet vurderer søknaden og svarer innen 30 dager. Det er SSB som utleverer data fra IPLOS-registeret og du blir fakturert etter gjeldende satser i SSB.

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 17.03.2023 Se tidligere versjoner