Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Iplos-registeret

IPLOS-registeret inneholder informasjon om personer som har søkt om eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune i perioden 2007- 2017. Fra og med 2017 inngår opplysningene i Kommunalt pasient- og brukerregister

I forbindelse med omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen flyttes ansvaret for flere registre fra Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet (FHI) med virkning fra 1. januar 2024. Les mer om hva dette betyr i praksis