Informasjonsmodell og meldinger

Avdeling helseregistres informasjonsmodell er en samling av rapporteringsformater for innsending av data til helseregistrene (NPR og KPR) og for videreformidling av data til andre helseregistre.

Rapportering av data registrert i 2021

XPR 55.0.1

XPR 55.0.1 Skjema med kodeverk (ZIP)

XPR 55.0.1 Skjema uten kodeverk (ZIP)

XPR 55.0.1 Dokumentasjon (ZIP)

XPR 55.0.1 Spesiell dokumentasjon (ZIP)

XPR 55.0.1 Begrensninger (ZIP)

Gjelder fra 1. januar 2021

Benyttes ved rapportering av data registrert i 2021

XPR 55.0.0

XPR 55.0.0 Skjema med kodeverk (ZIP)

XPR 55.0.0 Skjema uten kodeverk (ZIP)

XPR 55.0.0 Dokumentasjon (ZIP)

XPR 55.0.0 Spesiell dokumentasjon (ZIP)

XPR 55.0.0 Begrensninger (ZIP)

Erstattet av versjon 55.0.1

Rapportering av data registrert i 2020

XPR 54.0.1R

XPR 54.0.1R Skjema med kodeverk (ZIP)

XPR 54.0.1R Skjema uten kodeverk (ZIP)

XPR 54.0.1R Dokumentasjon (ZIP)

XPR 54.0.1R Spesiell dokumentasjon (ZIP)

XPR 54.0.1R Begrensninger (ZIP)

Gjelder fra 1. januar 2020

Benyttes ved rapportering av data registrert i 2020

Revidert for tilpasning til strengere krav til teknisk validering

 

​XPR 54.0.1

XPR 54.0.1 Skjema (ZIP)

XPR 54.0.1 Skjema med kodeverk (ZIP)

XPR 54.0.1 Dokumentasjon (ZIP)

XPR 54.0.1 Spesiell dokumentasjon (ZIP)

XPR 54.0.1 Begrensninger (ZIP)

​Gjelder fra 1. januar 2020

Benyttes ved rapportering av data registrert i 2020

KPR-IPLOS

IPLOS 3.7 Skjema (XSD)

IPLOS 3.7.1 Teknisk kravspesifikasjon (PDF)

IPLOS 3.7.1 Funksjonell kravspesifikasjon (PDF)

Benyttes når data registrert i 2020 skal rapporteres til KPR

Rapportering av data registrert i 2019

Først publisert: 11.04.2019