Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjonsmodell og meldinger

Avdeling helseregistres informasjonsmodell er en samling av rapporteringsformater for innsending av data til helseregistrene (NPR og KPR) og for videreformidling av data til andre helseregistre.

Rapportering av data registrert i 2022

Rapportering av data registrert i 2021

Rapportering av data registrert i 2020

XPR 54.0.1

XPR 54.0.1 Skjema med kodeverk (ZIP)

XPR 54.0.1 Skjema uten kodeverk (ZIP)

XPR 54.0.1 Dokumentasjon (ZIP)

XPR 54.0.1 Spesiell dokumentasjon (ZIP)

XPR 54.0.1 Begrensninger (ZIP)

Gjelder fra 1. januar 2020

Benyttes ved rapportering av data registrert i 2020

Inneholder alle revisjoner av v54.0.1, samt noen feilrettinger

 

KPR-IPLOS

IPLOS 3.7 Skjema (XSD)

IPLOS 3.7.1 Teknisk kravspesifikasjon (PDF)

IPLOS 3.7.1 Funksjonell kravspesifikasjon (PDF)

Benyttes når data registrert i 2020 skal rapporteres til KPR

Rapportering av data registrert i 2019

Først publisert: 11.04.2019