Informasjonsmodell og meldinger

Avdeling helseregistres informasjonsmodell er en samling av rapporteringsformater for innsending av data til helseregistrene (NPR og KPR) og for videreformidling av data til andre helseregistre.

Rapportering av data fra januar 2020

​XPR 54.0.0

XPR 54.0.0 Skjema (ZIP)

XPR 54.0.0 Dokumentasjon (ZIP)

XPR 54.0.0 Spesiell dokumentasjon (ZIP)

XPR 54.0.0 Begrensninger (ZIP)

​Gjelder fra 1. januar 2020


NB! Revisjon 54.0.1 kommer 1. oktober 2019

Rapportering av data registrert i 2019

Rapportering av data registrert i 2018

Versjon under arbeid

XPR 54.0.1, Blir tilgjengelig 1. oktober 2019

Først publisert: 11.04.2019