Informasjonsmodell og meldinger

Avdeling helseregistres informasjonsmodell er en samling av rapporteringsformater for innsending av data til helseregistrene (NPR og KPR) og for videreformidling av data til andre helseregistre.

 

Rapportering av data fra januar 2020

Rapportering av data registrert i 2019

Først publisert: 11.04.2019