Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Romania: Utlysning i EØS-midlenes folkehelseprogram

Begge utlysningene er rettet mot å forbedre tilgang til helsetjenester for sårbare grupper (herunder rombefolkningen), forebygging og folkehelse. Mens rumenske aktører kan stå som søkere, kan alle norske aktører bli partnere.

Utlysning 1: Tilgang til helsetjenester (Open Call 1)

Denne utlysningen er for prosjekter som forbedrer lokale helsetjenester i Romania for sårbare grupper gjennom oppsøkende tjenester og andre tiltak. Alle typer norske aktører kan bli partnere i prosjektene, mens det er rumenske aktører som kan søke midlene. Det rumenske helsedepartementet eier programmet og tildeler midlene.

Se hele utlysningen hos det rumenske helsedepartementet (ro-sanatate.ms.ro)

Helsedirektoratet vil, sammen med Folkehelseinstituttet, bistå potensielle norske prosjektpartnere.

Hva slags prosjekter

Utlysningen er for prosjekter som forbedrer lokale helsetjenester for sårbare grupper gjennom oppsøkende tjenester og andre tiltak. Det omfatter helsetjenester for mor og barn, forebygging av smittsomme sykdommer og forebygging av ikke-smittsomme sykdommer.

Inkludert er også investeringer i infrastruktur for forebyggende helseomsorg og IT-opplæring, informasjon og bevisstgjøringskampanjer. Det oppfordres til initiativer for å styrke samarbeidet mellom offentlige etater og sivilsamfunn.

Hvem kan søke

Utlysningen er rettet mot rumenske offentlige institusjoner og private virksomheter. Frivillige organisasjoner kan delta som prosjektpartnere.

Søkere med samarbeidspartnere fra Norge og Island vil få ekstra poeng i utvelgingsprosessen. Alle typer norske aktører kan bli partnere.

Budsjett og søknadsfrist

Budsjettpotten er på i alt 9 millioner euro. En prosjektsøknad kan ligge på mellom en halv og én million euro. Søknadsfrist er 30. mars 2021 (forlenget fra 4. januar).

Søknadens form, innhold og tildelingskriterier

Kravene til søknadens form og innhold er beskrevet i utlysningsdokumentene. Den rumenske aktøren som står som søker er ansvarlig for korrekt dokumentasjon. Tildelingskriterier er beskrevet i dokumentet «Applicant guide» med informasjon til potensielle søkere og partnere (ro-sanatate.ms.ro)

Kontakt

Kadri Tammur (folkehelseprogrammet i Romania)

Utlysning 2: Forebygging og oppsøkende helsetjenester for sårbare grupper (såkalt Small Grant Scheme)

Denne utlysningen er for prosjekter om oppsøkende tjenester og tiltak for sårbare grupper. Rumenske ikke-statlige organisasjoner (NGOer) kan stå som søkere og alle typer norske aktører kan bli partnere i prosjektene. Det rumenske helsedepartementet eier programmet og tildeler midlene.

Se hele utlysningen hos det rumenske helsedepartementet (ro-sanatate.ms.ro)

Helsedirektoratet vil, sammen med Folkehelseinstituttet, bistå potensielle norske prosjektpartnere.

Hva slags prosjekter

Utlysningen er for prosjekter om oppsøkende tjenester og tiltak for sårbare grupper, herunder rombefolkningen og de som ikke har tilgang til offentlige helsetjenester. Tematisk omfatter utlysningen helsetjenester for mor og barn, forebygging av både smittsomme sykdommer og ikke-smittsomme sykdommer. Inkludert er også informasjon og bevisstgjøringskampanjer samt opplæring av personell.

Hvem kan søke

Utlysningen er rettet mot rumenske ikke-statlige organisasjoner (NGOer). Søkere med samarbeidspartnere fra Norge og Island vil få ekstra poeng i utvelgingsprosessen. Alle typer norske aktører kan bli partnere.

Budsjett og søknadsfrist

Budsjettpotten er på i alt 1 millioner euro. En prosjektsøknad kan ligge på mellom 50 000 og 200 000 EUR. Søknadsfrist er 29. april 2021.

Søknadens form, innhold og tildelingskriterier

Kravene til søknadens form og innhold er beskrevet i utlysningsdokumentene. Den rumenske aktøren som står som søker er ansvarlig for korrekt dokumentasjon. Tildelingskriterier er beskrevet i dokumentet «Applicant guide» med informasjon til potensielle søkere og partnere (ro-sanatate.ms.ro)

Kontakt

Kadri Tammur (folkehelseprogrammet i Romania)

 
 

Tilbake til hovedartikkel om EØS-midlene

Først publisert: 13.11.2020 Sist faglig oppdatert: 01.02.2021 Se tidligere versjoner