Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oversikt over nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 2022

Nasjonale behandlingstjenester (NBT) i spesialisthelsetjenesten

Behandlingstjeneste Ansvarlig institusjon
NBT for akutt replantasjonskirurgi Oslo universitetssykehus HF
NBT for assistert befruktning ved potensiell blodsmitte Oslo universitetssykehus HF
NBT for avansert bekkeneksenterasjon gynekologisk kreft Oslo universitetssykehus HF
NBT for avansert brannskadebehandling Helse Bergen HF
NBT for avansert invasiv fostermedisin St. Olavs Hospital HF
NBT for avansert trombocyttimmunologi Universitetssykehuset Nord-Norge HF
NBT for CBRNE-medisin Oslo universitetssykehus HF
NBT for cochleaimplantat hos barn Oslo universitetssykehus HF
NBT for elektiv hyperbar oksygenbehandling Helse Bergen HF
NBT for embolisering av intrakranielle og spinale (arteriovenøse) AV-malformasjoner og durale AV-fistler Oslo universitetssykehus HF
NBT for endobronkial brakyterapi Helse Bergen HF
NBT for fertilitetsbevarende behandling med eggstokkvev Oslo universitetssykehus HF
NBT for fertilitetsbevarende kirurgisk behandling av livmorhalskreft Oslo universitetssykehus HF
NBT for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi Helse Bergen HF
NBT for gynekologiske fistler Helse Bergen HF
NBT for hjertesyke gravide Oslo universitetssykehus HF
NBT for hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved kolorektal kreft, pseudomyksoma peritoneii og peritonealt mesoteliom Oslo universitetssykehus HF
NBT for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved blødersykdom Oslo universitetssykehus HF
NBT for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved blødersykdom Oslo universitetssykehus HF
NBT for kirurgisk behandling av skader på plexus brachialis Oslo universitetssykehus HF
NBT for kirurgisk behandling for ikke maligne rygglidelser hos barn Oslo universitetssykehus HF
NBT for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser Oslo universitetssykehus HF
NBT for kirurgisk epilepsi Oslo universitetssykehus HF
NBT for kirurgisk og intervensjonell behandling av medfødt hjertefeil Oslo universitetssykehus HF
NBT for kjønnsinkongruens Oslo universitetssykehus HF
NBT for kjønnsinkongruens Oslo universitetssykehus HF
NBT for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling Oslo universitetssykehus HF
NBT for kvinner med malign trofoblastsykdom Oslo universitetssykehus HF
NBT for medfødt glaukom Oslo universitetssykehus HF
NBT for medfødte deformiteter i underekstremiteter hos barn Oslo universitetssykehus HF
NBT for organtransplantasjon Oslo universitetssykehus HF
NBT for pulmonal hypertensjon Oslo universitetssykehus HF
NBT for rehabilitering ved locked-in syndrom Sunnaas sykehus HF
NBT for rekonstruktiv dyp venekirurgi Oslo universitetssykehus HF
NBT for retinoblastom Oslo universitetssykehus HF
NBT for revmatologisk rehabilitering (NBRR) Diakonhjemmet sykehus AS
NBT for sansetap og psykisk helse Oslo universitetssykehus HF
NBT for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer Oslo universitetssykehus HF
NBT for spesifikk bronkial provokasjon ved yrkesrelatert astma Helse Bergen HF
NBT for store hemangiomer og vaskulære malformasjoner Oslo universitetssykehus HF
NBT for særlig avanserte bekkenskader Oslo universitetssykehus HF
NBT for uavklarte smerter i ansikt og kjeve Helse Bergen HF
NBT for vestibularisschwannom Helse Bergen HF
NBT for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere Helse Bergen HF
NBT i strålekniv Helse Bergen HF

Nasjonale flerregionale behandlingstjenester (FBT) i spesialisthelsetjenesten

Behandlingstjeneste

Ansvarlige institusjoner

FBT for allogen stamcelletransplantasjon

Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus HF

FBT for dyp hjernestimulering (DBS)

Oslo universitetssykehus HF og St. Olavs Hospital HF

FBT for episkleral brachyterapi

Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus HF

FBT for kirurgi ved bensarkom

Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen HF

FBT for leppe-kjeve-ganespalte

Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen HF

FBT for neonatalkirurgi

St. Olavs Hospital HF og Oslo universitetssykehus HF

FBT for usikker somatisk kjønnsutvikling

Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen HF

Nasjonale kompetansetjenester (NKT) i spesialisthelsetjenesten

Kompetansetjeneste

Godkjent år

Ansvarlig institusjon

NKT for albuekirurgi

01.01.2018

Oslo universitetssykehus HF

NKT for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

07.12.2011

Helse Bergen HF

NKT for arbeidsrettet rehabilitering

26.03.2012

Rehabiliteringssenteret AiR AS

NKT for barn og unge med funksjonsnedsettelser

07.12.2011

Valnesfjord Helsesportssenter

NKT for barne- og ungdomsrevmatologi

25.01.1994

Oslo universitetssykehus HF

NKT for bevegelsesforstyrrelser (NKB)

01.01.2000

Helse Stavanger

NKT for blodtypeserologi

01.01.2007

Oslo universitetssykehus HF

NKT for CFS/ME

07.12.2011

Oslo universitetssykehus HF

NKT for dekontaminering

07.12.2011

Oslo universitetssykehus HF

NKT for døvblinde

28.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

NKT for familiær hyperkolesterolemi

01.02.2013

Oslo universitetssykehus HF

NKT for flåttbårne sykdommer

24.01.2014

Sørlandet sykehus HF

NKT for funksjonelle mage-tarmsykdommer

24.01.2014

Helse Bergen HF

NKT for gynekologisk onkologi

25.01.1994

Oslo universitetssykehus HF

NKT for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

01.01.2000

Oslo universitetssykehus HF

NKT for hjemmerespiratorbehandling

01.01.2000

Helse Bergen HF

NKT for hodepine

01.01.2000

St. Olavs Hospital HF

NKT for inkontinens og bekkenbunnsykdommer

07.12.2011

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

NKT for kirurgi ved fot og ankeldeformiteter

01.02.2019

Oslo universitetssykehus HF

NKT for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

24.01.2014

St. Olavs Hospital HF

NKT for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge

01.02.2013

Oslo universitetssykehus HF

NKT for leddproteser og hoftebrudd

01.01.2000

Helse Bergen HF

NKT for læring og mestring innen helse

01.01.2000

Oslo universitetssykehus HF

NKT for medfødte stoffskiftesykdommer

25.01.1994

Oslo universitetssykehus HF

NKT for Multippel sklerose

01.01.2000

Helse Bergen HF

NKT for nevropatisk smerte

01.01.2016

Oslo universitetssykehus HF

NKT for pasienter med sammensatte lidelser

01.01.2000

St. Olavs Hospital HF

NKT for personlighetspsykiatri

07.12.2011

Oslo universitetssykehus HF

NKT for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

01.01.2000

Oslo universitetssykehus HF

NKT for påvisning av antibiotikaresistens

01.01.2000

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

NKT for revmatologisk rehabilitering

01.01.2007

Diakonhjemmet sykehus AS

NKT for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

07.12.2011

Sykehuset Innlandet HF

NKT for sarkomer

09.04.1992

Oslo universitetssykehus HF

NKT for seksuelt overførte infeksjoner

07.12.2011

Oslo universitetssykehus HF

NKT for seneffekter etter kreftbehandling

01.01.2007

Oslo universitetssykehus HF

NKT for sjeldne diagnoser

26.03.2012

Oslo universitetssykehus HF

NKT for solide svulster hos barn

28.01.1998

Oslo universitetssykehus HF

NKT for svangerskap og revmatiske sykdommer

07.12.2011

St. Olavs Hospital HF

NKT for sykdomsrelatert underernæring

24.01.2014

Oslo universitetssykehus HF

NKT for søvnsykdommer (SOVno)

01.01.2000

Helse Bergen HF

NKT for traumatologi

07.12.2011

Oslo universitetssykehus HF

NKT for trening som medisin

01.01.2016

St. Olavs Hospital HF

NKT for tropiske infeksjonssykdommer

01.01.2000

Helse Bergen HF

NKT for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

07.12.2011

Oslo universitetssykehus HF

NKT for utviklingshemning og psykisk helse

01.02.2019

Oslo universitetssykehus HF

NKT i gastroenterologisk ultralyd

01.01.2000

Helse Bergen HF

NKT i vestibulære sykdommer

01.01.2000

Helse Bergen HF

Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS)

24.01.2014

Finnmarkssykehuset HF

Først publisert: 22.07.2022 Sist faglig oppdatert: 22.07.2022 Se tidligere versjoner