Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oversikt over Leve hele livet-kanaler

Her finner du en oversikt over nettsider, nyhetsbrev og profiler på sosiale medier med informasjon og materiale til nytte i arbeidet med Leve hele livet-reformen.

Nettsider

Helsedirektoratet:

 • www.helsedirektoratet.no/levehelelivet (denne siden): Helsedirektoratets hovedside for Leve hele livet-reformen, relevant for alle aktører involvert i gjennomføringen av reformen. Her finner du informasjonsmateriell til fri bruk, nyheter, informasjon om bakgrunnen for reformen og materiell til støtte og veiledning for regionalt støtteapparat og kommuner.
 • Ressursportal.no: Her får du informasjon relevant for støtteapparat og kommuner i analyse og planlegging av Leve hele livet og et mer aldersvennlig Norge.
 • www.aldersvennlig.no: Senteret for et aldersvennlig Norge sin nettside med nyheter fra senteret og Rådet for et aldersvennlig Norge, beskrivelse av prosjekter og ulike veiledningsressurser. Retter seg mot ulike aktører som jobber med eller har interesse for utviklingen av et aldersvennlig samfunn.
 • Planleggelitt.no: Informasjonskampanje som ønsker å få målgruppen 55+ til å reflektere over hva som er viktig for at de skal kunne leve et godt liv hele livet. Kampanjen består av artikler, filmer og råd, som også kan brukes av andre som jobber med aldersvennlig.

KS:

 

Senter for omsorgsforskning (SOF):

 • Omsorgsforskning.no: Her finner du nyheter og fagartikler fra Senter for omsorgsforskning som kan gi omsorgstjenesten bedre beslutningsgrunnlag og bidra til omsorgsarbeid av bedre kvalitet. Siden retter seg mot ledere og ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester, beslutningstakere, ansatte i USHT og andre som har nytte av informasjonen.
 • Omsorgsbiblioteket: Forskning, utviklingsarbeid og andre kunnskapsbidrag om helse- og omsorgstjenestene i kommunene fra SOF. Siden passer for ledere og ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester, beslutningstakere, ansatte i USHT og andre som har nytte av informasjonen.
 • Tidsskrift for omsorgsforskning: Gratis tidsskrift med den ferskeste forskningen i form av vitenskapelige artikler og fagartikler på nett. Tidsskriftet er nyttig for ledere, studenter og forskere.

  

Statsforvalteren

 • https://www.statsforvalteren.no/portal/Folk-og-samfunn/leve-hele-livet/: Statsforvalternes egen portalside med felles tekst om Leve hele livet som gjelder for alle embetene.
 • Embetenes egne Leve hele livet-sider – eksempel fra Oslo og Viken: Embetene publiserer aktuelle artikler som er spesielt for sine fylker, både på egne undersider for Leve hele livet og på relevante temasider som "Landbruk og mat". Sakene er relevante for kommuner/bydeler, institusjoner, organisasjoner og innbyggere. Søk opp ditt aktuelle embete.

 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT):

 • levehelelivet.utviklingssenter.no og Idébanken Leve hele livet: På USHT sin temaside kan kommuner på en lavterskel måte dele erfaringer og kunnskap i reformperioden. Idébanken Leve hele livet inneholder gode idéer, historier og eksempler sendt inn av kommuner i hele landet. På temasiden finner du også kunnskap og kompetanse til hjelp i reformarbeidet, og ressurser til støtte i arbeid med prosess, endring og forbedring.
 • www.utviklingssenter.no: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sin nasjonale nettside er relevant for aktører involvert i gjennomføringen av reformen. Her finner du blant annet digitale læringsressurser innen ulike temaer og du blir bedre kjent med ditt lokale utviklingssenter og hva de kan tilby deg.

 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert ved å abonnere på disse nyhetsbrevene

 • Helsedirektoratets Leve hele livet-nyhetsbrev: Ved å abonnere på nyhetsbrevet får du oppdateringer på hva som rører seg i reformen og inspirerende eksempler fra reformarbeidet. Nyhetsbrevet er relevant for alle som jobber med reformen eller er involvert i områdene reformen dekker.
 • Nyhetsbrev fra Senteret for et aldersvennlig Norge: Ved å abonnere får du oppdateringer på prosjekter senteret jobber med, internasjonale aktiviteter og forskning som berører aldersvennlig. Nyhetsbrevet retter seg mot alle som har interesse av arbeidet for et aldersvennlig samfunn, og er relevant både for ansatte i alt fra kommune til næringsliv, og privatpersoner.
 • Nyhetsbrev fra Senter for omsorgsforskning: her deles informasjon nytt fra omsorgsforskning.no og omsorgsbiblioteket.
 • Nyhetsbrev fra USHT lokalt: Ved å abonnere på nyhetsbrev fra ditt lokale utviklingssenter blir du oppdatert om reformarbeidet som skjer i din region. Sjekk sentersiden til ditt lokale utviklingssenter for påmeldingslenke. Den nasjonale nettsiden til USHT, utviklingssenter.no, sender også ut nyhetsbrev med oppdateringer fra USHT sin temaside for reformen og Idébanken Leve hele livet, samt aktuelle saker fra USHT sitt arbeid med reformen.  

 

Sosiale medier

Følg med på Leve hele livet-arbeidet i sosiale medier

 • Aldersvennlig Norge – gruppe for eldreråd Facebook: Offentlig gruppe der medlemmene skal sitte i et av landets eldreråd. En arena for erfaringsutveksling og inspirasjon mellom eldrerådene.
 • Senteret for et aldersvennlig Norge på Facebook
 • Senteret for et aldersvennlig Norge på LinkedIn: Her deles saker fra rådet og senteret, men også andre nyheter som er av interesse for aldersvennlig feltet. Retter seg primært mot beslutningstakere i privat sektor.
 • Senter for omsorgsforskning på Facebook
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester på Facebook (oversikt)

 

Kontakt

Har du spørsmål? Send en mail til levehelelivet@helsedir.no

Først publisert: 31.01.2022 Sist faglig oppdatert: 31.01.2022 Se tidligere versjoner