Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.4Utvikling av KI-modeller uten helse- og personopplysninger

Prosjekter som utvikler modeller uten bruk av helse- og personopplysninger, skal ikke søke om forhåndsgodkjenning fra REK eller dispensasjon fra taushetsplikten. Dette gjelder prosjekter som bruker data som er reelt anonyme eller bruker syntetiske data.

KI-modeller som skal brukes som ledd i helsehjelp kan være medisinsk utstyr og må da oppfylle regelverket for medisinsk utstyr. Dette beror på en konkret vurdering av regelverket for medisinsk utstyr. Se om dette under pkt. 4.5.


FHIStatens legemiddelverkDirektoratet for e-helseHelsetilsynet

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, FHI, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn.

Sist faglig oppdatert: 16. mars 2022