Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nyheter og arrangementer

Nyheter og arrangementer som er relevante for helsesektorens arbeid med kunstig intelligens

speaking-to-megaphone – 2.jpg

Kjenner du til et arrangement som burde være på listen? Tips oss.

06.09.2022: Innleveringsfrist til Tverrgående regelverksveiledning (avholdes 14/9)

Frist for innlevering av problemstilling til Tverrgående regelverksveiledning (1:1-veiledning). Her kan du få veiledning etter flere regelverk i ett og samme møte. Les mer på trinn 5 i Prosess for å løse juridiske problemstillinger

12.09.2022 Webinar om European Health Data Space (EHDS)

Tidligere i år presenterte EU-kommisjonens forslag til forordning for et felles europeisk område for helsedata - EHDS. Tiltak EU iverksetter innen det digitale markedet får direkte betydning for Norge og norsk næringsliv. 

12.09 -13.09 og 19.09: Workshopuke - helsesektorens behov for veiledning, hjelp og nasjonal koordinering de kommende årene

Bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten er ennå i tidlig fase, og det forventes både mer bruk og nye bruksområder i årene som kommer. Hvilke behov har helsesektoren for veiledning, hjelp og nasjonal koordinering de kommende årene? Si din mening! For mer informasjon, kontakt med Frida.Holmberg.Hansen@helsedir.no

28.09.2022 - 29.09.2022: Visual intelligence days

Read more at Visual intelligence days

04.10.2022: Innleveringsfrist til Tverrgående regelverksveiledning (avholdes 12.10.2022)

Frist for innlevering av problemstilling til Tverrgående regelverksveiledning (1:1-veiledning). Her kan du få veiledning etter flere regelverk i ett og samme møte. Les mer på trinn 5 i Prosess for å løse juridiske problemstillinger

08.11.2022: Innleveringsfrist til Tverrgående regelverksveiledning (avholdes 16.11.2022)

Frist for innlevering av problemstilling til Tverrgående regelverksveiledning (1:1-veiledning). Her kan du få veiledning etter flere regelverk i ett og samme møte. Les mer på trinn 5 i Prosess for å løse juridiske problemstillinger

Arkiv - arrangementer og frister som er over

Her følger liste over arrangementer som er over. I noen tilfeller kan man få tilsendt presentasjoner eller se opptak i ettertid.

 

17.08.2022: Fremtidens helsevesen med kunstig intelligens

Foredraget er en del av Arendalsuka i regi av Universitetet i Agder.
Se arrangementets nettside her.

18.08.2022: Vi trenger et nasjonalt veikart for implementering av AI-løsninger i norsk helsetjeneste

Seminar på Arendalsuka i regi av KIN. Se arrangementets nettside her.
Seminaret streames.

 

16.08.2022: Innleveringsfrist til Tverrgående regelverksveiledning (avholdes 24/8)

Frist for innlevering av problemstilling til Tverrgående regelverksveiledning (1:1-veiledning). Her kan du få veiledning etter flere regelverk i ett og samme møte. Les mer på trinn 5 i Prosess for å løse juridiske problemstillinger

13. - 14.06.2022: Konferanse "Health-related Artificial Intelligence in Stavanger (hAIst con)"

hAIst con is a conference arranged by members of Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (Artificial Intelligence in the Norwegian health service) located in the Stavanger region. The conference aims to highlight the use of artificial intelligence in the health sector, relevant on-going research, and sharing expertise and experience obtained by researchers and enthusiasts in the region.

16.06.2022: Innleveringsfrist til Tverrgående regelverksveiledning (avholdes 23.06)

Frist for innlevering av problemstilling til Tverrgående regelverksveiledning (1:1-veiledning). Her kan du få veiledning etter flere regelverk i ett og samme møte. Les mer på trinn 5 i Prosess for å løse juridiske problemstillinger

05.05.2022: Workshop on Self-Supervised Learning

This event is open to members of the consortium. Meeting link will be distributed through the VI newsletter. Read more at Workshop on Self-Supervised Learning

03.05.2022: Innleveringsfrist til Tverrgående regelverksveiledning (avholdes 11.05)

Frist for innlevering av problemstilling til Tverrgående regelverksveiledning (1:1-veiledning). Her kan du få veiledning etter flere regelverk i ett og samme møte. Les mer på trinn 5 i Prosess for å løse juridiske problemstillinger

21.04.2022: Innleveringsfrist til Tverrgående regelverksveiledning (avholdes 29.04)

Frist for innlevering av problemstilling til Tverrgående regelverksveiledning (1:1-veiledning). Her kan du få veiledning etter flere regelverk i ett og samme møte. Les mer på trinn 5 i Prosess for å løse juridiske problemstillinger

06.04.2022: Webbinarium - Artificiell intelligens inom medicinteknik

Legemiddelverket i Sverige arrangerer gratis webinar 6/4 kl 9-16 om kunstig intelligens-basert medisinsk utstyr. 

05.04.2022: Nettverksmøte i kompetansenettverket (KIN)

Les mer på kompetansenettverkets side om arrangementer.

31.03.2022: Legemiddelverkets webinar om regelverket for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR)

Legemiddelverket inviterer til webinar om det nye regelverket for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr 31. mars 2022. Merk: Påmeldingsfristen er 29. mars 2022

31.03.2022: Frist for innspill om tiltak for bedre tilgang til data

For å utvikle og bruke kunstig intelligens (KI) er det nødvendig med tilgang på relevante data. Rapporten «Behov for data til KI» oppsummerer identifiserte behov knyttet til tilgang til data i forbindelse med forskning, utvikling og bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten. I det videre arbeidet skal Direktoratet for e-helse undersøke hvilke tiltak som kan møte behovene. Til dette ønsker vi innspill fra dere som jobber i helsetjenesten, -næringen og i akademia.

Hva mener du bør gjøres for at du kan gjøre jobben din raskere og mer effektivt med tanke på tilgang til data for KI formål? Vi er interessert i dine forslag til tiltak! Send dem inn her: spørreundersøkelse om aktuelle tiltak

29.03.2022: The future of AI in medtech: Between the MDR and The AI Act

Webinaret 29.03 klokka 09.30 -12.00 har som mål å avklare hvordan horisontal og sektoriell lovgivning vil samhandle for å sikre at høykvalitets, trygge og ytende AI-baserte helseprodukter kan plasseres på det europeiske markedet.

28.03.2022: Workshop om kunstig intelligens - semantikk og standardisering

Direktoratet for e-helse

25.03.2022: Frist for søknad om deltakelse i Datatilsynets sandkasse for kunstig intelligens

Sandkassa er eit tilbod der samfunnsvitskapleg, juridisk og teknologisk kompetanse frå Datatilsynet samarbeider med KI-utviklerar om å finne personvernvennlege løysingar. Deltakarane får svar på spørsmåla sine og forhåpentlegvis løysingar på eventuelle problem. Samtidig får Datatilsynet får anledning til å gå i djupna på GDPR/personvernforordning-relaterte problemstillingar innan kunstig intelligens, og dermed utviklar jussen seg ved at juridiske gråsoner blir kartlagt.

Les mer på Sandkassa opnar for nye søknader.

23.03.2022: Webinar om kunstig intelligens og offentlig/privat samarbeid (med næringslivet)

Direktoratet for e-helse

21.03.2022: Workshop kunstig intelligens - juss og informasjonssikkerhet

Direktoratet for e-helse

18.03.2022: Workshop om infrastrukturer for kunstig intelligens

Direktoratet for e-helse

16.03.2022: Nytt rundskriv

Det er laget et nytt Rundskriv om regelverket for utvikling av kunstig intelligens innenfor forskning (herunder helseforskning), utvikling og bruk av klinisk beslutningsstøtteverktøy og kvalitetsforbedring. Dette erstatter "Veileder om regelverket for utvikling av kunstig intelligens" som ble publisert våren 2021.

Først publisert: 16.03.2022 Sist faglig oppdatert: 05.09.2022 Se tidligere versjoner


Statens legemiddelverkDirektoratet for e-helseHelsetilsynet

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn. Ta kontakt med forslag til temaer, lenker eller andre idéer som kan gjøre informasjonssidene mer nyttige.