Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Idébank om mat til eldre og personer med psykisk utviklingshemming

Praktiske verktøy for å styrke kompetansen i ernæringsarbeidet i pleie- og omsorgstjenesten og i miljøarbeidertjenesten. Forebygge underernæring, bra mat og godt kosthold for eldre og personer med utviklingshemming gjennom e-læring, video, tips og råd.

Gjennom blant annet kompetanseløftet 2015 (regjeringen.no) med tilskudd fra Helsedirektoratet) har flere kommuner utviklet gode opplæringsverktøy for kompetanseheving av ansatte og praktisk bruk i ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten.

Idébanken har som mål å bidra til å styrke ernæringskompetansen hos ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. Systematisk ernæringsarbeid i tjenesten, samt praktiske tiltak for å styrke ernæringsarbeidet hos den enkelte bruker eller beboer er aktuelle temaer.  De nasjonale faglige retningslinjene for å forebygge og behandle underernæring, samt Kosthåndboken danner i stor grad det faglige grunnlaget for de ulike opplæringsverktøyene som denne idebanken inneholder.

Ernæring i sykehjem og hjemmetjenester

E-læringskurs i ernæring (helsebiblioteket.no)  Utviklet av Bergen kommune, utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Bergen og Helse Bergen.

 • Kortversjonen er et e-læringskurs for assistenter. Kurset er beregnet å ta omkring 1 time. Aktuelle temaer er: Mattilbud, kartlegging og tiltak når matinntaket blir for lite.
 • Langversjonen er et e-læringskurs for helsepersonell som sykepleiere og helsefagarbeidere. Kurset er beregnet å ta omkring 2 timer. Aktuelle temaer er: Mattilbud, kartlegging, lage ernæringsplan, oppfølging av pasienter, tiltak når matinntaket blir for lite, sondeernæring, dokumentasjon og palliasjon.

Kompetansebroen. Utviklet av Lørenskog kommune, er en nettside med diverse materiell med mål om å styrke systematisk ernæringsarbeid og praktiske tiltak til bruk i ernæringsarbeidet i sykehjem og hjemmetjenester. Ansatte i boliger for personer med utviklingshemming og ansatte på kjøkken i pleie- og omsorgstjenesten er også aktuell målgruppe.

På Kompetansebroen.no finnes:

 • Filmene «Nok mat og riktig mat»
 • Info om «God ernæringspraksis»
 • Info om forebygging og behandling av underernæring
 • Info om ernæringsscreening
 • Verktøy og materiell, bl.a. «Trå lekkert» og «Rutinene for måltider Lørenskog sykehjem»
 • E-læringskurset «God ernæringspraksis» med 11 temaer

Maten e god den, d e'kje da... Utviklet av Utviklingssenter for sykehjem i Nordland og Alstahaug kommune.

Mat og måltider i eldreomsorgen. Utviklet av Arendal kommune i samarbeid med Universitet i Agder.

Et kompetansehefte (arendal.kommune.no) for å inspirere til nytenkning og oppmuntre til faglig oppdatering omkring mat og måltider i helse- og omsorgstjenesten. Heftet legger vekt på forebyggende ernæringstiltak gjennom god og næringsrik mat.

Nok og riktig mat. Utviklet av Bærum kommune. Omfatter 9 kortfilmer på temaer om hvordan utføre «God ernæringspraksis» omtalt i Kosthåndboken:

 1. Introduksjon
 2. Utmåling av KMI
 3. Hvordan skape godt måltidsmiljø?
 4. Hvordan tilrettelegge nok og riktig type mat og drikke til den enkelte beboer?
 5. Tommelfingerregler for energi, protein og væskebehov?
 6. Mine matvaner
 7. Kriterier for ernæringsmessig risiko
 8. Oppvarmingsplansjen
 9. Fullstendig ernæringsscreening av en beboer

Riktig mat til rett person. Utviklet av Bærum kommune. Omfatter 10 kortfilmer om ulike spesialkoster omtalt i Kosthåndboken. Kjøkkenpersonell ansatte i pleie- og omsorgstjenesten er også aktuell målgruppe.

 1. Fullverdig kost
 2. Glutenfri kost
 3. Laktoseredusert og melkeproteinfri kost
 4. Energiredusert kost
 5. Fettredusert kost
 6. Ekstra energitett kost
 7. Natrium og kaliumredusert kost
 8. Diabeteskost
 9. Lett fordøyelig kost
 10. Vegetarkost

Velkommen til bords. Utviklet av Ål kommune i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud og Høyskolen i Buskerud og Vestfold.

 • E-læringskurset (velkommentilbords.no) har som mål å styrke kvaliteten i ernæringsarbeidet i hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester, samt lavterskel tiltak innen psykisk helse i kommunene. Dette inkluderer også ansatte på kjøkken i pleie- og omsorgstjenesten.

Ernæring i sykehjem

Kostkofferten. Utviklet av Kristiansund kommune og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal. Kostkofferten.no er en opplæringspakke for sykehjem og kan bestilles gjennom Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Møre og Romsdal.

Kostkofferten inneholder:

 • Film og arbeidshefter til fem gruppesamlinger
 • Plakater
 • Hefte til legen
 • «Tiltakspakken»
 • Praktiske verktøy som munnspeil, målebånd og KMI tabell
 • Kosthåndboken
 • Nasjonale faglige retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring
 • Tips til hvor finne mer info om ernæringsarbeid

Måltidets muligheter. Produsert av Cynergi Film og TV. Filmen fikk primært støtte av Ekstrastiftelsen, og Helsedirektoratet ga støtte gjennom omsorgsmidler i 2015 til siste del av filmen, samt en kortversjon av filmen på Helsekonferansen i 2015. Ansatte på kjøkken i pleie- og omsorgstjenesten er også aktuell målgruppe.

Introduksjonsfilm: Måltidets mulighet - Introduksjonsfilm

Kortfilmer: Filmen er delt opp i 11 ulike temaer og kan ses gjennom 11 kortfilmer:

 1. Dårlig kokte poteter
 2. Sykere eldre med færre kokker
 3. Et blikk fra utsiden
 4. Kjøkkenet gjemt og glemt
 5. Planer til besvær
 6. Når matlysten blir borte
 7. Pleiernes første kjøkkenbesøk
 8. En tralle med fristelser
 9. Det dufter fra kjøkkenet
 10. Nå skraper alle tallerkenene
 11. Tre måneder etter 

Fullversjon: Måltidets muligheter kan ses i full versjon og varer i 38 minutter.

Tradisjonsmat på sykehjemsfat – en smak av gammeldagan med beregning av nærings- og energiinnhold. Utviklet av Utviklingssenter for sykehjem i Nordland og Alstahaug kommune.

Ernæring i hjemmetjenesten

Trå lekkert. Utviklet av Helseetaten, Oslo kommune. Trå lekkert er en kompetansehevingspakke knyttet til «Ernæringstrappens første fire trinn».

Ernæring i miljøarbeidertjenesten

Ernæringskompetanse blant personell i tjenesten for utviklingshemmede (godt kosthold er god omsorg). Utviklet i Tromsø kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms.

Nanolearningskurset består av 14 leksjoner, á 3-7 minutter. Kurset gjennomføres med to leksjoner som sendes på mail per uke over to måneder. Målet med Nanolearningskurset er å øke kunnskap og fokus på kosthold og ernæringsarbeid hos ansatte i tjenesten for personer med utviklingshemming. 

God ernæringspraksis til personer med utviklingshemming. Utviklet i Bergen kommune i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Hordaland.

 • Ernæringsstrategien (utviklingssenter.no) gir føringer for ernæringsarbeidet i tjenester til personer med utviklingshemming. Overordnet målsetning med ernæringsstrategien er at tjenestemottaker skal oppleve god helse gjennom sunt og variert kosthold, med tilpasset fysisk aktivitet.

Kompetansebroen. Utviklet av Lørenskog kommune.

 • Kompetansebroen er utviklet også for ansatte i boliger for personer med psykisk utviklingshemming.

Mat og mer. Løft for bedre ernæring. Utviklet i bydel Stovner, Oslo kommune.

 • Prosjektets mål var å etablere god ernæringspraksis i Bydel Stovners bo- og dagtilbud for personer med utviklingshemming. Prosjektet er en del av Løft for bedre ernæring i Oslo kommune. Les omtale om prosjektet (mynewsdesk.com).

Oppskriftskort. Utviklet av Bærum kommune.

 • Oppskriftskortene (PDF) har som mål å gi personer med utviklingshemming økt mulighet til å velge og å lage sunne middagsretter ved bruk av bilder og enkle oppskrifter. Både brukere og ansatte er målgruppe. Oppskriftene er basert på oppskrifter fra «Kokebok for alle – fra boller til burritos».

Ressurser og bakgrunn

Først publisert: 19.12.2017 Sist faglig oppdatert: 19.12.2017 Se tidligere versjoner