Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Meld uønsket hendelse celler og vev

Meld uønsket hendelse straks. Hva skal meldes? Hvem skal melde?

Hva skal meldes?

 • Alvorlige uønskede hendelser som skjer ved:
  - uttak
  - testing
  - prosessering
  - oppbevaring
  - distribusjon
  som kan påvirke celler og vevs kvalitet og sikkerhet.
 • Alvorlige bivirkninger hos donor
  som oppstår ved uttak av celler og vev og som kan påvirke kvaliteten og sikkerheten
 • Alvorlige bivirkninger hos pasient
  som oppstår ved bruk av celler og vev og som kan ha sammenheng med deres kvalitet og sikkerhet

Hvem skal melde?

Alle virksomheter som håndterer celler og vev.

Meldingsregisteret er i henhold til forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev kapittel 10 (lovdat​a.no)​.

Registeret samler inn og behandler data fra virksomheter som håndterer celler og vev som skal anvendes på mennesker. Registeret skal fremme sporbarhet og kvalitets- og sikkerhetskontroller. Målet er å lære av og å forebygge uønskede hendelser knyttet til celler og vev.

Meld hendelse straks

Hendelser skal meldes med en gang den blir oppdaget.

Det skal meldes mens hendelsen er friskt i minnet. Den korte fristen gjør det også enklere å melde fra om hendelser som nesten gikk galt, ettersom slike hendelser har en tendens til å gå i glemmeboken når «historien endte godt».

Melderegisteret tar likevel imot alle meldinger og registrerer tidspunktet for når de kom inn, også hvis fristen ikke er overholdt.

Etter at du har sendt meldingen

Når du har skrevet meldingen, får du en oppsummering av den før den kan sendes. Først når du klikker på knappen «jeg godkjenner meldingen som den vises ovenfor» blir den registrert i databasen.

Når meldingen er registrert i databasen får du en e-post til den adressen du oppga med kopi av meldingen. Dette er kvittering for innsendt melding.

Dersom det er behov for å sende tilleggsopplysninger kan man gå inn i meldingen på nytt ved hjelp av passordet som oppgis i e-postkvitteringen.

Alle meldinger får et ID-nummer som vi bruker ved behov for tilleggsopplysninger. Siden meldeordningen ikke skal ha personopplysninger om annet en hvem som sendte meldingen, må melder sikre at dette ID-nummeret kobles til donor/pasient/nummer i internt avvikssystem osv. slik at meldingen er sporbar.

Kontakt melderegisteret

Ranjan Chrisanthar
cellerogvev@helsedir.no / 945 41 880

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 02.05.2019 Se tidligere versjoner