Godkjenning av virksomheter for håndtering av celler og vev

Veiledning til årsrapportering og søknad om godkjenning av virksomheter for håndtering av humane celler og vev.

Send søknad

Søknadsskjema: Godkjenning for håndtering av humane celler og vev (DOC)

Send utfylt søknad og tilhørende dokumentasjon til cellerogvev@helsedir.no

Helsedirektoratet godkjenner virksomheter etter forskrift om kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (lovdata.no)

Godkjente virksomheter

Liste over godkjente virksomheter for håndtering av celler og vev (PDF)

Skjema for årsrapportering

 

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 02.05.2019