Smittevern i virksomheter og helsevirksomheter med én-til-én kontakt

Veilederne er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet.