Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Generelle råd

For å hindre smitte i helse- og omsorgsinstitusjoner, bør pasienter i minst mulig grad fysisk møte opp hos helsetjenesten.

Det må gjøres en individuell medisinskfaglig vurdering av om pasienter skal få helsehjelp under pandemien eller om helsehjelpen kan utsettes til etter pandemien. Vurderingen må ses i sammenheng med kapasiteten.

Konsultasjoner som skal gjennomføres under pandemien vurderes, hovedsakelig av smittevernhensyn, gjennomført via telefon/videokonsultasjon. Der det er mulig skal konsultasjoner, særlig kontroller av pasienter med kroniske lidelser, erstattes av digital hjemmeoppfølging. Dette gjelder alle fagområder.

Pasienter, brukere og pårørende, barn som pårørende bør involveres og ivaretas best mulig innenfor den kapasitet som er til rådighet.

Innenfor eksisterende rammer blir det klinikerne som må ta de endelige prioriteringsbeslutningene. Vanskelige prioriteringsutfordringer på sykehus kan tas opp med de kliniske etikk-komiteene (KEK).

Etiske utfordringer ved avslutning/endring av behandling, skal drøftes i fagmiljøet. Pasientene skal uansett gis lindrende behandling og verdig oppfølging. Det må planlegges for å sikre en verdig omsorg for døende. Døde skal behandles respektfullt.

Sist faglig oppdatert: 25. mars 2020