Plakater og infomateriell (covid-19)

Plakater og informasjonsmateriell for nedlasting.

Informasjon til reisende som ankommer Norge

Informasjonsmateriell for oppheng og utdeling til reisende som ankommer Norge og de som jobber med reisende:

For mer informasjon om innreiseregler og reiseråd:

Generelle smitteverntiltak

Vaner som forebygger smitte (hoste og håndvask)

Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme om du er syk

Vaskerutiner

Anbefalte vaskerutiner for å hindre koronasmitte. Kan brukes av sektorer utenfor helsetjenesten. Les mer om rengjøring her på FHI sin nettside.

Smittevernstiltak i barnehage og skole

Vaner som forebygger smitte (hoste og håndvask)

nettsiden til Utdanningsdirektoratet finnes flere plakater knyttet til åpning av skoler og barnehager.

Smittevernstiltak i butikker og apotek

Kontaktløs betaling, hold avstand, ikke berør varer

Plakater til bruk i apotek

Informasjon til særskilte grupper

  Korona og rus 

  Denne plakaten er utviklet i samarbeid med brukerorganisasjoner. Kan henges opp eller deles ut til målgruppen

  Informasjon til risikogrupper 

  Det er ikke lett å se hvem som er i risikogruppen 

   Først publisert: 29.01.2020 Sist faglig oppdatert: 01.07.2020