Koronasertifikat

Arbeidet med den tekniske løsningen for et koronasertifikat er i gang.

Første trinn i utviklingen av koronasertifikat i Norge er klart. Fra 5.mai kan du se din egen vaksinasjonsstatus og testresultat ved å logge inn på helsenorge.no. Dette kan skrives ut og vises fram digitalt.

Europeisk samarbeid

Løsningen for koronasertifikat vil utvikles trinnvis. I slutten av juni skal koronasertifikatet være klart i tråd med alle EU-krav.

Koronasertifikater inngår i europeisk samarbeid for å bidra til en trygg gjenåpning av Europa. Bruken av sertifikatene vil reguleres av nasjonale myndigheter i de ulike landene.

Sertifikatet vil ha en QR-kode som kan benyttes for å verifisere at sertifikatet er ekte. Koronasertifikatet skal bestå av tre deler: En del som viser vaksinasjonsstatus, en del som viser negativt testresultat, og en del som viser immunitet etter gjennomgått koronasykdom.

Bruk ikke avklart

Hva sertifikatet kan brukes til er ennå ikke helt avklart, verken nasjonalt eller med tanke på innreise og karantene ved ankomst til Norge fra utlandet. Regjeringen ønsker å bruke koronasertifikat til å åpne opp mer og kunne holde mer åpent gjennom resten av pandemien.

Regjeringen har nevnt større offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser som mulige bruksområder for sertifikatet, i tillegg til bruk lokalt der det er strengere regler enn nasjonalt.

Det er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF som utvikler sertifikatet.

Informasjon om prosjektet

Først publisert: 16.04.2021 Sist faglig oppdatert: 05.05.2021 Se tidligere versjoner