Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bestille antigen hurtigtester: informasjon til private testtilbydere

Private testtilbydere kan anskaffe tester på ulike måter

  1. Kontakte egen kommune med forespørsel. Kommunene har fått informasjon der de oppfordres til å stille tester vederlagsfritt til disposisjon for private testtilbydere.
  2. Bestille vederlagsfritt fra Helsedirektoratet. Tester vil da bli stilt til disposisjon for henting ved Nasjonalt Felleslager.
  3. Innkjøp av tester på det åpne markedet. Dette kan eksempelvis være ønskelig i situasjoner hvor det er ventetid eller prioriteringer på leveranser fra offentlige lager. Den private testtilbyderen må da selv bekoste utstyret i sin helhet.

Helsedirektoratet kan ikke håndtere bestillinger under 750 tester (minste kartongforpakning). Ved behov for færre tester må dette gjøres gjennom forespørsel til egen kommune (punkt 1). Ved større bestillinger (>10.000 tester) ber vi om at dette alltid bestilles direkte fra Helsedirektoratet.

Hvordan bestille antigen hurtigtester fra Helsedirektoratet?

For å bestille hurtigtester fra Helsedirektoratet:

  1. Last ned bestillingsmal (XLSX) og fyll ut.
  2. Ferdig utfylt bestillingsmal sendes på epost til hurtigtest@helsedir.no merket med «Bestilling hurtigtester - <Organisasjonsnavn>». Ved å sende inn bestillingsmalen samtykker den private testtilbyderen samtidig til punktene under «Vilkår og betingelser for å få vederlagsfrie hurtigtester fra Helsedirektoratet».
  3. Bestillingen behandles i Helsedirektoratet. Bestillingen kan rundes av til nærmeste hele kartong og/eller avkortes etter prioritering i Helsedirektoratet.
  4. Bestiller mottar en ordrebekreftelse når bestillingen er ferdig behandlet. Denne må skrives ut, signeres og leveres inn når testene hentes på Nasjonalt Felleslager. Ordrebekreftelsen vil angi adresse og første mulige hentedato.

Hurtigtester bestilles kostnadsfritt, men bestiller må selv sørge for henting/transport av hurtigtestene fra Nasjonalt Felleslager i Ullensaker-området. Eksakt henteadresse vil bli oppgitt i ordrebekreftelsen.

Vilkår og betingelser for å få vederlagsfrie hurtigtester fra Helsedirektoratet

Ved tildeling av nasjonalt anskaffede tester samtykker den private testtilbyderen til en del føringer for bruk av disse, blant annet at de kun skal benyttes til det definerte formålet og i samsvar med retningslinjer fra Helsedirektoratet.

  • Det er ikke adgang til å videreselge testene som mottas til testing for koronasertifikat.
  • Bestiller forplikter seg til å oppbevare og behandle testene etter produsentens anvisninger (blant annet temperaturkrav 2–30 grader celcius)
  • Ved et forbruk lavere enn angitt i gjennomføringsplanen forplikter bestiller seg, på oppfordring fra Helsedirektoratet, til å overlate testene til annen testtilbyder.

Se forskrift om vilkår og betingelser her: Forskrift om økonomisk vederlag for smitteverntiltak etter smittevernloven i forbindelse med utbrudd av covid-19 (ny § 4 kommer).

Ofte stilte spørsmål fra private testtilbydere

Hvor henter jeg testene jeg har bestilt?

Eksakt adresse for henting av hurtigtestene vil være oppgitt på ordrebekreftelsen du mottar når bestillingen er ferdigbehandlet.

Når kan jeg hente testene jeg har bestilt?

Dato og tidspunkt for når testene kan hentes vil være oppgitt på ordrebekreftelsen du mottar når bestillingen er ferdigbehandlet.

Hvorfor viser ordrebekreftelsen et annet antall tester enn det jeg la inn i bestillingsmalen?

Når bestillingen behandles i Helsedirektoratet kan bestillingen rundes av til nærmeste hele kartong og/eller avkortes etter prioritering i Helsedirektoratet.

Hvor lang tid tar det før jeg får ordrebekreftelsen?

Bestillinger behandles daglig, og ordrebekreftelser vil bli sendt tidligst påfølgende arbeidsdag.

Først publisert: 17.06.2021 Sist faglig oppdatert: 17.06.2021 Se tidligere versjoner