Læringsmål

Velg tema

Aortakirurgi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Arytmibehandling

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Basale kunnskaper og ferdigheter

LÆRINGSMÅL

Benigne lunge- og pleuralidelser

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Bronkoskopi

LÆRINGSMÅL

Brystveggsdeformiteter

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Diagnostikk og utredning av pasienter med lidelser i thorax

LÆRINGSMÅL

ECC og mekanisk sirkulasjon

LÆRINGSMÅL

EKG

LÆRINGSMÅL

Ekkokardiografi

LÆRINGSMÅL

Etikk

LÆRINGSMÅL

Etikk (FKM)

LÆRINGSMÅL

Forskningsforståelse

LÆRINGSMÅL

Hjerte- og lungetransplantasjon

LÆRINGSMÅL

Kirurgisk teknikker og suturer

LÆRINGSMÅL

Klaffekirurgi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kommunikasjon

LÆRINGSMÅL

Kommunikasjon (FKM)

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Koronar angiografi

LÆRINGSMÅL

Koronarkirurgi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kunnskapshåndtering

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kvalitet og pasientsikkerhet

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Lovverk

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Lungefunksjonsundersøkelser

LÆRINGSMÅL

Lungetumores

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Medfødte hjertelidelser

LÆRINGSMÅL

Mediastinale tumores

LÆRINGSMÅL

Mediastinoskopi

LÆRINGSMÅL

Mekanisk sirkulasjonsstøtte

LÆRINGSMÅL

Onkologiske behandlingsprinsipper

LÆRINGSMÅL

Pasient- og brukermedvirkning

LÆRINGSMÅL

Pasient- og pårørende opplæring

LÆRINGSMÅL

Postoperativ overvåking og behandling

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Respiratorbehandling

LÆRINGSMÅL

Risikovurdering

LÆRINGSMÅL

Røntgen

LÆRINGSMÅL

Samhandling

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Stråling

LÆRINGSMÅL

Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Traumatologi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Først publisert: 20.03..03.2019