Læringsmål

Velg tema

Akademisk kompetanse

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Annen spesifikk kompetanse – Helsefremmende arbeid og sosialpsykiatri

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Annen spesifikk kompetanse – Juridisk arbeid

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Annen spesifikk kompetanse – Kommunikasjon og undervisning

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Annen spesifikk kompetanse – Ledelse og administrasjon

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Annen spesifikk kompetanse – Samarbeid

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Biologisk behandling av psykiske lidelser

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Diagnostikk

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Etikk

LÆRINGSMÅL

Forskningsforståelse

LÆRINGSMÅL

Generell klinisk kompetanse innen ulike tjenesteområder

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kommunikasjon

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kunnskapshåndtering

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kvalitet og pasientsikkerhet

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Lovverk

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Pasient- og brukermedvirkning

LÆRINGSMÅL

Pasient- og pårørende opplæring

LÆRINGSMÅL

Psykoterapeutisk behandling

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Samhandling

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Somatisk differensialdiagnostikk

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Sosiale behandlingstiltak

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Spesifikk klinisk kompetanse

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Først publisert: 14.03.2019