Læringsmål

Velg tema

Administrasjon og ledelse

LÆRINGSMÅL

Antimikrobielle midler

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Bakteriologi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Etikk

LÆRINGSMÅL

Forskningsforståelse

LÆRINGSMÅL

Klinisk infeksjonsmedisin

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kommunikasjon

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kunnskapshåndtering

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kvalitet og pasientsikkerhet

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kvalitetssikring

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Lovverk

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Medisinsk mikrobiologi generelt: Biotrygghet (biosafety) og biosikkerhet (biosecurity)

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Medisinsk mikrobiologi generelt: Databehandling

LÆRINGSMÅL

Medisinsk mikrobiologi generelt: Holdninger og etisk standard

LÆRINGSMÅL

Medisinsk mikrobiologi generelt: Infeksjonsimmunologi/serologi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Medisinsk mikrobiologi generelt: Medisinsk vurdering

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Medisinsk mikrobiologi generelt: Mikroskopi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Medisinsk mikrobiologi generelt: Prøvetaking,-transport og -håndtering

LÆRINGSMÅL

Medisinsk mikrobiologi generelt: Rapportering av resultat

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Medisinsk mikrobiologi generelt: Substratproduksjon

LÆRINGSMÅL

Medisinsk mikrobiologi generelt: Teoretisk kunnskap

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Molekylærbiologiske og nyere metoder

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Mykologi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Parasittologi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Pasient- og brukermedvirkning

LÆRINGSMÅL

Pasient- og pårørende opplæring

LÆRINGSMÅL

Pasientnære analyser

LÆRINGSMÅL

Resistens mot antimikrobielle midler

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Samhandling

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Sterilisering og desinfeksjon

LÆRINGSMÅL

Sykehushygiene, smittevern og infeksjonsepidemiologi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Virologi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Først publisert: 20.03..03.2019