Oppstart i kommunehelsetjenesten

Som lege i spesialisering (LIS) i kommunehelsetjenesten vil du benytte samme arbeidsverktøy for registrering av oppnådde læringsmål og læringsaktiviteter (kompetanseportalen) som er brukt i helseforetaket. Kommuneløsningen vil imidlertid ligge på en server utenfor løsningen til de regionale helseforetakene, du må derfor etablere en ny bruker i kompetanseportalen ved oppstart i kommunen. Dette gjøres via bruk av HelseID.

Logg inn eller opprett ny bruker i kommuneløsningen

Ved oppstart må du invitere inn din leder, veileder og supervisør. Se liskommune.no for informasjon om hvordan du kommer i gang med å bruke kommuneløsningen.

Læringsmål og læringsaktiviteter gjennomført ved helseforetaket vil innen kort tid bli synlig i kommuneløsningen. Det kan likevel, av praktiske årsaker, være lurt å ta ut en rapport som viser status for dine læringsmål når du bytter arbeidssted. Du finner brukerveiledning for uttak av rapport på liskommune.no.

Først publisert: 03.04.2019