Fravær

Revidert spesialistforskrift 21. juni 2019

Ferie, fravær og tjenestetid for leger i spesialisering del 1 (LIS1)

Fraværsgrensen for leger som gjennomfører LIS1 er utvidet. Endringene trådte i kraft 21. juni 2019 (Spesialistforskriften (lovdata.no). De nye fraværsreglene gjelder for alle leger som gjennomfører spesialistutdanningen etter den nye ordningen.

Spesialistutdanning etter ny ordning. 

Følgende anses som fravær:

  • Sykdom, lovfestet og tariffestet permisjon og annet fravær
  • Uttak av overført ferie eller forskuddsferie

Ordinær ferie, deltagelse på kurs og andre utdanningsaktiviteter er ikke fravær og skal ikke trekkes fra tjenestetiden.

Det maksimale tillatte fraværet i LIS1 er:

  • tolv dager av tjenestetiden i spesialisthelsetjenesten
  • seks dager av tjenestetiden i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Resttjeneste for leger i LIS1

Ved fravær utover den vedtatte fraværsgrensen, må tjenesten forlenges. Det er arbeidsgiver som beregner fraværet og eventuelt resttjeneste.

LIS har krav på å få fullført utdanningen hos samme arbeidsgiver når legen har hatt lovfestet eller tariffestet permisjon eller fravær.

LIS som har hatt fravær av andre grunner, eller som ikke har fått oppfylt alle læringsmål på normert tid, må søke restplass via stillingsportalen for LIS1.

Ferie og fravær for leger i spesialisering del 2/3 (LIS2/3)

Det maksimale tillatte fraværet i LIS2/3 er:

  • 10% av utdanningstiden (minimumstiden)

Ved fravær utover det tillatte, skal fraværet trekkes fra tjenestetiden. Utdanningstiden må da forlenges tilsvarende.

Beregning av samlet utdanningstid

Samlet utdanningstid er seks og et halvt år. Dersom LIS har hatt tjeneste på deltid under utdanningen, skal tellende tjenestetid/utdanningstiden forkortes tilsvarende.

Først publisert: 02.05.2019 Sist endret: 03.07.2019