Læringsmål

Velg tema

Aortasykdommer

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Etikk

LÆRINGSMÅL

Forebygging / Rehabilitering

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Forskningsforståelse

LÆRINGSMÅL

Genetikk ved hjertesykdom

LÆRINGSMÅL

Gravide med hjertesykdom

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Hjerterytme- forstyrrelser og synkope

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Hjertesvikt

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kardiomyopatier / Myokarditt / Perikardsykdommer

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Klaffefeil og endokarditt

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kommunikasjon

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Koronarsykdom

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kunnskapshåndtering

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kvalitet og pasientsikkerhet

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Lovverk

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Lungeemboli og pulmonal hypertensjon

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Medfødt hjertesykdom

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Pasient- og brukermedvirkning

LÆRINGSMÅL

Pasient- og pårørende opplæring

LÆRINGSMÅL

Samhandling

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Tumores i hjertet

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Først publisert: 20.03.2019