Læringsmål

Velg tema

Barnekirurgi - Abscesser og hematomer

LÆRINGSMÅL

Barnekirurgi - Akutt abdomen

LÆRINGSMÅL

Barnekirurgi - Akutt abdomen hos nyfødte

LÆRINGSMÅL

Barnekirurgi - Barnehelse og barnets plass i familien

LÆRINGSMÅL

Barnekirurgi - Ervervede tilstander i anorektalregionen hos barn

LÆRINGSMÅL

Barnekirurgi - Forhudssykdommer

LÆRINGSMÅL

Barnekirurgi - Sårbehandling

LÆRINGSMÅL

Barnekirurgi - Testisretensjon

LÆRINGSMÅL

Bryst- og endokrinkirurgi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Etikk

LÆRINGSMÅL

Gastrokirurgi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Gastrokirurgi - Brokkbehandling

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Gastrokirurgi - Akuttkirurgi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Gastrokirurgi - Analcancer

LÆRINGSMÅL

Gastrokirurgi - Fedmekirurgi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Gastrokirurgi - Galleveier

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Gastrokirurgi - Lever

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Gastrokirurgi - Milt

LÆRINGSMÅL

Gastrokirurgi - Pancreas

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Gastrokirurgi - Proctologi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Gastrokirurgi - Rectumcancer og adenomer i rectum

LÆRINGSMÅL

Gastrokirurgi - Traume/Katastrofe

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Gastrokirurgi - Tynntarm/tykktarm

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Gastrokirurgi - Øsofagus/ventrikkel/duodenum

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Generell kirurgi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Karkirurgi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kommunikasjon, etikk, jus og administrasjon

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Plastikkirurgi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Plastikkirurgi - akutte sår

LÆRINGSMÅL

Plastikkirurgi - kroniske sår

LÆRINGSMÅL

Plastikkirurgi - Replantasjon/revaskularisering

LÆRINGSMÅL

Thoraxkirurgi

LÆRINGSMÅL

Thoraxkirurgi - Aortakirurgi

LÆRINGSMÅL

Thoraxkirurgi - Postoperativ overvåking og behandling

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Urologi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Først publisert: 13.06.2019