Læringsmål

Velg tema

Akuttkirurgi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Analcancer

LÆRINGSMÅL

Basiskompetanse

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Brokkbehandling

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Etikk

LÆRINGSMÅL

Fedmekirurgi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Forskningsforståelse

LÆRINGSMÅL

Galleveier

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kommunikasjon

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kommunikasjon, etikk, jus og administrasjon

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kunnskapshåndtering

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kvalitet og pasientsikkerhet

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Lever

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Lovverk

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Milt

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Pancreas

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Pasient- og brukermedvirkning

LÆRINGSMÅL

Pasient- og pårørende opplæring

LÆRINGSMÅL

Proktologi

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Rectumcancer og adenomer i rectum

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Samhandling

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Traume/katastrofe

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Tynntarm/tykktarm

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Øsofagus/ventrikkel/duodenum

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Først publisert: 20.03.2019