Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Spesialistforskriften, kompetansevurdering og veiledning, rapporter

Regelverket er nedfelt i spesialistforskriften som trådte i kraft i sin helhet 1. mars 2019. Liste over spesialitetene i ny ordning finnes i vedlegg I til forskriften. Læringsmålene for den enkelte spesialitet finnes i vedlegg II til forskriften. Læringsmålene ligger også under den enkelte spesialitet på våre hjemmesider.

Spesialistforskriften

Spesialistforskriften (lovdata.no) Sist endret 1. januar 2022.

Forklaring til regelverket finner du i rundskrivet - spesialistforskriften med kommentarer  (regjeringen.no) Sist endret 12. november 2021. 
Merk at rundskrivet ikke er oppdatert med forskriftsendringen fra 1. januar 2022. Se hvilke endringer som er gjort i endringsforskriften (lovdata.no)

Endringsforskrifter

Endring i spesialistforskriften § 2 tredje ledd andre punktum, § 37 andre ledd bokstav a andre punktum og § 37 tredje ledd bokstav a, fra 1. januar 2022 (lovdata.no). 

Endring i spesialistforskriftens vedlegg 2 - nye læringsmål fra 1. mars 2020 (lovdata.no) 

Om veiledning og kompetansevurdering av LIS

Veiledning av leger i spesialisering

Kompetansevurdering av leger i spesialisering

Rapporter

Først publisert: 26.11.2019 Sist faglig oppdatert: 24.06.2022 Se tidligere versjoner