Søknad om spesialistgodkjenning for lege

Søk om spesialistgodkjenning i henhold til ny spesialistforskrift som trådte i kraft 1. mars 2019.

*** Denne siden gjelder ny ordning for spesialistutdanning. Her er informasjon om spesialistgodkjenning etter gammel ordning.

Har du spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land eller Sveits? Da kan du søke om konvertering til norsk spesialistgodkjenning.

Er du utdannet utenfor et EU/EØS-land? Slik søker du om godkjenning.

For leger utdannet i Norge

Det vil komme en elektronisk løsning for innsendelse av søknad om spesialistgodkjenning etter nytt regelverk. Denne er dessverre ikke klar enda. Hvis du ønsker å søke om spesialistgodkjenning etter ny ordning før den elektroniske løsningen er på plass, må du fylle ut søknadsskjema for spesialistgodkjenning (PDF)

Følgende dokumentasjon skal følge søknaden:

  • Rapport fra kompetanseportalen som dokumenterer at alle læringsmål er godkjent. Rapporten skal være signert og stemplet av leder.
  • Bekreftelse på gjennomført tjeneste. Ett skjema per arbeidssted.
  • Bekreftelse på betalt gebyr. Gebyret for søknad om spesialistgodkjenning er 4500 kroner. Gebyr innbetales til kontonummer: 7694.05.12162. Ved innbetaling fra utlandet brukes IBAN: NO76 76940512162 og/eller BIC (SWIFT): DNBANOKK. Innbetalingen skal merkes med kode 900. Innbetalt gebyr kan bekreftes med utskrift fra nettbank.

Søknad med vedlegg sendes til postmottak@helsedir.no 

Først publisert: 18.03.2019