Søknad om spesialistgodkjenning for lege

Søk om spesialistgodkjenning i henhold til ny spesialistforskrift som trådte i kraft 1. mars 2019.

*** Denne siden gjelder ny ordning for spesialistutdanning. Her er informasjon om spesialistgodkjenning etter gammel ordning.

Har du spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land eller Sveits? Da kan du søke om konvertering til norsk spesialistgodkjenning.

Er du utdannet utenfor et EU/EØS-land? Slik søker du om godkjenning.

For leger utdannet i Norge

Det vil komme en elektronisk løsning for innsendelse av søknad om spesialistgodkjenning etter nytt regelverk. Denne er dessverre ikke klar enda. Hvis du ønsker å søke om spesialistgodkjenning etter ny ordning før den elektroniske løsningen er på plass, må du fylle ut søknadsskjema for spesialistgodkjenning (PDF)

Følgende dokumentasjon skal følge søknaden:

  • Oversiktsbilde og rapport fra kompetanseportalen som dokumenterer at alle læringsmål er godkjent. Oversiktsbilde og rapporten skal være signert og stemplet av leder på hver side. Veiledning for uttak av rapport fra kompetanseportalen (PDF).
  • Bekreftelse på gjennomført tjeneste. Ett skjema per arbeidssted.
  • Bekreftelse på betalt gebyr. Gebyret for søknad om spesialistgodkjenning er 4500 kroner. Gebyr innbetales til kontonummer: 7694.05.12162. Ved innbetaling fra utlandet brukes IBAN: NO76 76940512162 og/eller BIC (SWIFT): DNBANOKK. Innbetalingen skal merkes med kode 900. Innbetalt gebyr kan bekreftes med utskrift fra nettbank.

Søknad med vedlegg sendes til postmottak@helsedir.no 

Først publisert: 18.03.2019