Søknad om spesialistgodkjenning for lege

Søk om spesialistgodkjenning i henhold til ny spesialistforskrift som trådte i kraft 1. mars 2019.

*** Denne siden gjelder ny ordning for spesialistutdanning. Her er informasjon om spesialistgodkjenning etter gammel ordning.

Har du spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land eller Sveits? Da kan du søke om konvertering til norsk spesialistgodkjenning.

Er du utdannet utenfor et EU/EØS-land? Slik søker du om godkjenning.

For leger utdannet i Norge

Det vil komme en elektronisk løsning for innsendelse av søknad om spesialistgodkjenning etter nytt regelverk. Denne er dessverre ikke klar enda. Hvis du ønsker å søke om spesialistgodkjenning etter ny ordning før den elektroniske løsningen er på plass, må du:

  1. Fylle ut søknad om spesialistgodkjenning (PDF) 
  2. bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste som LIS (PDF)
    For tjeneste gjennomført etter gammel ordning for spesialistutdanning benyttes Standardattest for utført institusjonstjeneste (PDF).
    (Åpne PDF-ene, fyll inn feltene og lagre – ikke skriv ut og fyll inn for hånd.)
  3. Sende søknaden og bekreftelsen på gjennomført tjeneste til godkjenning@helsedir.no.

Først publisert: 18.03.2019