Aktivitet i psykisk helsevern og rus, spesialisthelsetjenesten

Tertialvis statistikk for aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Hovedtall 1. tertial 2019

  • Over 39 000 pasienter fikk behandling i psykisk helsevern for barn og unge, en nedgang på 0,5 prosent.
  • Omtrent 5 prosent av befolkningen under 18 år fikk behandling i psykisk helsevern. 95 prosent av disse fikk poliklinisk behandling.
  • I psykisk helsevern for voksne fikk over 98 500 personer behandling, en økning på 1,7 prosent. Det er en økning i antall oppholdsdøgn og i polikliniske konsultasjoner.
  • I tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble helsehjelp gitt til nesten 24 000 personer, en økning på 0,6 prosent. Her er det en nedgang i oppholdsdøgn og en økning i polikliniske konsultasjoner.

Rapporter og notater

1. tertial 2019, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig rusbehandling

1. tertial 2019, psykisk helsevern for barn og unge

Årsrapporter, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Årsrapporter, psykisk helsevern for barn og unge

Først publisert: 11.04.2019