Registrering av diagnoser i psykisk helsevern for barn og unge

Indikatoren viser andelen pasienter som i sin journal har fått registrert diagnoser på de seks aksene i diagnosesystemet.

Resultater

På landsbasis i 2016 var andelen pasienter i psykisk helsevern for barn og unge som hadde en registrert hoveddiagnose ved avsluttet behandling på 93,7 prosent. I 2015 var andelen på 93,0 prosent.

Det er variasjon mellom regionene. Helse Midt-Norge rapporterte lavest andel med 83,3 prosent, mens Helse Sør-Øst rapporterte den høyeste andelen på 97,0 prosent. Helse Vest og Helse Nord rapporterte andeler på henholdsvis 96,5 og 87,8 prosent.

Om indikatoren

​​Utredning og diagnostisering av pasientens problemer er en av flere viktige forutsetninger for å velge en effektiv og god behandling. Derfor er bruk av diagnosekoder et viktig verktøy. Diagnosen er også viktig for kommunikasjonen mellom behandlerne.

Manglende koding av diagnoser eller bruk av uspesifiserte diagnosekoder kan føre til at pasientene får dårligere kvalitet på behandlingen.

Innenfor psykisk helsevern for barn og unge diagnostiseres pasienten på seks akser:

  • Akse 1 beskriver hoveddiagnosen.

  • Akse 2 beskriver eventuelle utviklingsforstyrrelser.

  • Akse 3 beskriver om det er psykisk utviklingshemming.

  • Akse 4 beskriver somatisk diagnose.

  • Akse 5 beskriver psykososiale forhold.

  • Akse 6 beskriver en helhetlig vurdering av psykososialt funksjonsnivå.

Først publisert: 04.05.2017 Sist endret: 04.05.2017

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no