Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer

Indikatoren viser andel pasienter med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter (antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneinfarkt.

Resultater

På landsbasis i 2018 ble 78,4 prosent av pasientene med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter etter hjerneinfarkt. Resultatene er på samme nivå som i 2017, men andelen har økt betydelig de siste årene. I 2014 fikk 66,4 prosent av de aktuelle pasientene denne behandlingen. Denne utviklingen indikerer en kvalitetsheving i sekundær forebygging for pasienter med atrieflimmer.

I 2018 hadde Helse Nord høyest andel pasienter med atrieflimmer som ble utskrevet med blodfortynnende medikamenter (82,0 prosent), mens Helse Midt-Norge hadde den laveste andelen (76,6 prosent). Helse Vest og Helse Sør-Øst hadde en andel på henholdsvis 81,2 og 77,1 prosent.

Tallene viser at alle regionene når målet om at minst 70 prosent av pasienter med atrieflimmer skal få blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt.

Forbehold ved tolkningen

Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent må tolkes med forsiktighet, og disse er derfor tatt ut av beregningen av indikatoren. Tall fra behandlingssteder som har hatt 5 eller færre tilfeller er også tatt ut av beregningen.

Om indikatoren

Blodfortynnende behandling (antikoagulasjon) reduserer risikoen for nye hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer. De fleste pasienter med atrieflimmer, som får hjerneinfarkt, bør få derfor få denne behandlingen i sekundærprofylakse.

Norsk hjerneslagregister definerer at høy måloppnåelse er når 70 prosent av disse pasientene får blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt. For en del pasienter vil det være naturlig å vente med blodfortynnende medikamenter til etter akuttfasen på grunn av blødningsrisiko. Dette er grunnen til at 70 prosent er valgt som høy måloppnåelse. I tillegg er det en del pasienter som grunnet andre medisinske årsaker ikke skal ha slike blodfortynnende medikamenter. Moderat mål på 50 prosent har samme begrunnelse som ovenfor. 

Du kan besøke nettsidene til Norsk hjerneslagregister for mer informasjon og statistikk om hjerneslag.

Først publisert: 29.11.2018 Sist endret: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no