Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende

Indikatoren viser andelen pasienter med plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus, hvor tilstedeværende har startet hjerte-lunge-redning (HLR) før ambulansen ankommer stedet.

Resultater

På landsbasis i 1. tertial 2019 hadde tilstedeværende startet HLR før ambulansen ankom i 86,9 prosent av tilfellene. I 1. tertial 2018 var andelen 82,0 prosent. 

Variasjoner mellom helseforetakene i denne indikatoren kan skyldes at publikums kunnskap og ferdigheter i livreddende førstehjelp og HLR ikke er lik i alle deler av landet. Det kan også skyldes ulike rutiner og opplæring i 113-sentralene.

Forbehold

De siste årene har det vært et økende fokus på bruk av tilleggsressurser som brann- og førstehjelpsgrupper, i områder der det tar tid før ambulanse er fremme. Disse kalles førsterespondenter eller akutthjelpere. Denne ekstraressursen regnes fra januar 2017 ikke som tilstedeværende i registeret, men som en egen gruppe. Dette kan være en forklarende årsak til at andelen HLR av tilstedeværende har gått ned  på årsbasis i 2017 og 2018 sammenliknet med tidligere 

Om indikatoren

​Når hjertet stanser er minuttene avgjørende for pasientens sjanse for å overleve. Tilstedeværende må raskt oppfatte situasjonen, varsle 113 om behov for hjelp og starte hjerte-lunge-redning (HLR). HLR startet av tilstedeværende er valgt som en nasjonal kvalitetsindikator på bakgrunn av at det er anbefalt behandling i faglige retningslinjer, og at det forbedrer sjansen for at pasienten overlever.

Befolkningen er en viktig aktør i akuttkjeden. Viljen og evnen til å sette i verk førstehjelpstiltak, samt kunnskap om hvordan hjelpeapparatet skal varsles, er viktig i akuttsituasjoner. For personer med hjertestans står det om minutter. Indikatoren sier noe om befolkningens vilje og evne til å gjøre livreddende førstehjelp, men den vil også avhenge av 113-sentralenes evne til å gjenkjenne hjertestans i telefonsamtalen og til å veilede innringer i oppstart av HLR.

Ledere på alle nivå i helse- og omsorgssektoren har et ansvar for å ta grep, dersom det er tydelige forskjeller i befolkningens evne til å iverksette livreddende førstehjelp når situasjonen krever det.

Data til denne indikatoren er levert fra Norsk hjertestansregister. Alle pasienter som rammes av plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge, og der noen form for behandling startes av ambulansepersonell eller tilskuer, skal inkluderes i registeret.

Først publisert: 29.11.2018 Sist endret: 29.11.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no