Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp for psykisk helse og rus, indikatorer for aktivitet og forløpstid

Basert på pakkeforløpsregistreringer rapportert fra spesialisthelsetjenesten.

Om tallene

  • Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi pasienter og pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Pakkeforløp skal bidra til økt brukermedvirkning og likeverdige tilbud uavhengig av hvor i landet pasienten bor.
  • Norsk pasientregister (NPR) har fått i oppdrag å beregne aktivitets‐ og forløpstidsindikatorer for pakkeforløpene basert på pakkeforløpsregistreringer rapportert fra spesialisthelsetjenesten.
  • Statistikken er basert på pakkeforløpsdata rapportert til NPR. Helseforetakene og private enheter med avtale får månedlig tilbakemelding på kvaliteten i data, og feil korrigeres fortløpende. Data for siste måned vil derfor ikke være kvalitetssikret, og må tolkes med forsiktighet.
  • For enkelte typer forløp, og ved oppstart av nye pakkeforløp, vil forløpsindikatorene baseres på et lavt antall registreringer. Dette kan gi store variasjoner i måloppnåelsen fra måned til måned.
  • Tellinger (antall) under fem (5) vises ikke av personvernhensyn

Les mer om tallene

Datakilde

Norsk pasientregister

Lenker

Helsedata.no har oversikt over variabler i ulike helseregistre

Statistikkalender for publiseringer fra Norsk pasientregister og kommunalt pasient- og brukerregister

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 25.06.2020 Sist faglig oppdatert: 23.06.2022