Rehabilitering

Her kan du finne tall på rehabiliteringsaktiviteten i helseforetak og regioner eller se på befolkningens bruk av rehabiliteringstjenester i ulike deler av landet.