Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Reisetid til akuttjenester

Betaversjon av «Reisetid til akuttjenester», viser et øyeblikksbilde av geografisk plassering og reisetid til akuttjenester i Norge.

Løsningen omfatter 10 000 enheter som sykehus, ambulansestasjoner, legevakter, fastleger, apotek, politistasjoner, brannstasjoner, Røde Kors, med mer. Offentlige veistrekninger og gjeldende fartsgrenser er benyttet i beregningene.

Bruk løsningen til å:

  • Beregne reisetid for befolkningen til ulike helsetilbud og andre ressurser som kan være del av akuttmedisinske tjenester
  • Beregne hvor lang tid utrykningskjøretøy fra ambulanse-, politi- og brannstasjoner bruker på å nå befolkningen
  • Sammenligne reisetider på tvers av kommuner, fylker og andre geografiske områder
  • Sammenligne beregnet reisetid med reelle tall fra tjenesten
  • Vurdere lokalisering, organisering og rutiner for akuttjenester

Reisetidsberegningen er utviklet av Helsedirektoratet, avd. helseregistre på oppdrag fra Akuttutvalget.

Først publisert: 30.04.2019