Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Planleggingshorisont

Viser hvor stor andel av pasientavtalene på sykehusene som er planlagt med fastsatt dato og tid. Tall for de neste 6 måneder.

Statistikk utgår

Statistikkvisningen utgår fra porteføljen til helsedirektoratet og vil ikke oppdateres med nye tall. Siste publiserte tall er for 1. tertial 2022 og fra januar 2022 vil statistikken ikke være tilgjengelig på nettsidene.

NB! Statistikken er ute av drift

Grunnet problem med datagrunnlaget for planleggingshorisont, så er løsningen tatt ned inntil videre. Indikatoren vil bli oppdatert så snart problemet er løst.

Planleggingshorisont

Indikatoren planleggingshorisont viser i hvor stor grad sykehusene setter opp timeavtaler med fastsatt dato og tid for pasientene.

Sykehusene har som mål å bli bedre til å planlegge fastsatte timeavtaler for sine pasienter. Dette skal de gjøre ved å øke andel planlagte timeavtaler med fastsatt dato og tid og redusere bruken av foreløpige timeavtaler.

Visninger har tall for 6 måneder fram i tid og er fordelt på Norge, regionale helseforetak og helseforetak.

Planleggingshorisont sier ikke noe om utnyttelsen av kapasiteten i sykehusene, kun om hvor mange timer som hittil er planlagt.

Planleggingshorisont = Planlagte episoder med fastsatt tidspunkt / (Planlagte episoder med fastsatt tidspunkt + Planlagte episoder uten fastsatt tidspunkt)

Datakvalitet

  • Helse Midt-Norge (HMN) har avdekket feil i sitt datauttrekk til Norsk pasientregister. Data fra HMN vil derfor ikke bli inkludert ved publisering av indikatoren, men inkluderes når feilen er rettet.
  • Enkelte private sykehus og institusjoner kan ikke per dags dato rapportere tall for planlagte avtaler etter format og rutiner som er forenelig med indikatorberegningen. Data fra disse vil derfor ikke bli inkludert ved publisering av indikatoren, men inkluderes når feilen er rettet.
  • Fagområdet som anvendes i statistikken er det fagområdet som er registrert ved vurdering av henvisningen. Endres disse i løpet av behandlingsløpet gjenspeiles det ikke i statistikken.
  • Omsorgsnivå som anvendes i statistikken er det omsorgsnivået som er registrert ved vurdering av henvisningen. Endres disse i løpet av behandlingsløpet gjenspeiles det ikke i statistikken.
  • Alle kontakttyper er inkludert i statistikken. Vi skiller for eksempel ikke mellom indirekte og direkte kontakter.
  • I pasientsystemene endres av og til avtaler fra ikke å ha en fastsatt dato til å få en fastsatt dato, i stedet for å lukke avtalen og opprette en ny. Dette er ikke er i tråd med kravene til registrering og gir utslag i statistikken.

Les mer om beregning, datautvalg og datakvalitet

Personvern

Indikatoren inneholder personsensitive opplysninger, og alle pasientkontakter færre enn 5 er fjernet.

Datakilde og oppdateringsfrekvens

Norsk pasientregister, data per måned er øyeblikkstall og visningene oppdateres 5. virkedag i hver måned. Dato for oppdatering finnes i visningen. Alle data overskrives ved oppdatering.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Se flere nasjonale styringsmål

Først publisert: 28.05.2020 Sist faglig oppdatert: 20.10.2022