Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kontroller i ortopedi

Viser antall og andel kontroller som gjøres i poliklinikk innen ortopedi

Statistikk utgår

Statistikkvisningen utgår fra porteføljen til helsedirektoratet og vil ikke oppdateres med nye tall. Siste publiserte tall er for 1. tertial 2022 og fra januar 2022 vil statistikken ikke være tilgjengelig på nettsidene.

Kontroller i ortopedi

  • Viser tall for antall og andel kontroller for konsultasjoner som er registrert som HDG 8 i DRG systemet (skjelett/muskel og bindevev)
  • Andel kontroller = antall kontroller ortopedi / alle polikliniske konsultasjoner ortopedi
  • Antall kontroller per 1000 innbyggere er  fordelt etter pasientens bosted. Tall vises for bostedsregion, bostedsfylke og bostedskommune.

Bruk av indikatoren

Indikatoren må brukes med varsomhet da den er ment å angi et forhold som er komplisert å måle direkte. Kjennskap til definisjon og datakvalitet er sentralt ved bruk av indikatoren.

Indikatoren kan identifisere enheter som har avvikende andel kontroller og kan si noe om oppgavefordelingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Les mer om beregning, datautvalg og datakvalitet (PDF)

Datakvalitet

Det er identifisert forskjeller mellom enheter som sannsynligvis kommer av ulik registreringspraksis. De pasientadministrative systemene er satt opp ulikt for registrering og en av utfordringene er defaultverdier. Høyere andel kontroller hos Helse Midt kan skyldes bruk av et annet pasientadministrativt system enn de andre helseregionene.

Datakilde

Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Se flere nasjonale styringsmål

Først publisert: 08.09.2020 Sist faglig oppdatert: 20.10.2022