Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Dagkirurgi

Viser i hvor stor grad dagkirurgi benyttes for utvalgte kirurgiområder

Dagkirurgi

Andel dagbehandling er hvor stor andel av alle episoder (døgn- og dagbehandlinger) for en definert pasientgruppe som utføres som dagbehandling. Målet er økt bruk av dagbehandling som alternativ til innleggelse.

Indikatoren beskriver i hvilken grad behandling av gitte pasientgrupper skjer ved bruk av dagkirurgi. Den kan gi et utgangspunkt for systematisk oppfølging av bruken av dagkirurgi. Les mer om beregning, datautvalg og datakvalitet (PDF)

Bruk av indikatoren

  • Kan brukes til å identifisere mulige områder for forbedringer, for å redusere variasjon i praksis for dagkirurgi og mer effektiv bruk av sengeposter.
  • Må sees i sammenheng med andre prosessindikatorer som for eksempel liggetid og reinnleggelser.
  • Må brukes med varsomhet da den er ment å angi et forhold som er komplisert å måle direkte. Kjennskap til definisjon og datakvalitet er sentralt ved bruk av indikatoren.

Datakilde

Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Se flere nasjonale styringsmål

 

Først publisert: 07.09.2020 Sist faglig oppdatert: 01.06.2022