Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ambulant virksomhet i psykisk helsevern voksne (PHV)

Viser tall for polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern som utføres utenfor fast behandlingssted.

Statistikk utgår

Statistikkvisningen utgår fra porteføljen til helsedirektoratet og vil ikke oppdateres med nye tall. Siste publiserte tall er for 1. tertial 2022 og fra januar 2022 vil statistikken ikke være tilgjengelig på nettsidene.

Ambulant virksomhet i PHV

Andel ambulant virksomhet = antall polikliniske konsultasjoner utenfor fast behandlingssted / alle polikliniske konsultasjoner. Tall per region, helseforetak og institusjon

Antall ambulant virksomhet per 1000 innbyggere. Tall per kommune og fylke. 

Bruk av indikatoren

  • Indikatoren kan identifisere om det er praksisforskjeller og ulik funksjonsfordeling i bruk av ambulant virksomhet. Bruk av ambulant virksomhet kan ha en forebyggende effekt i psykisk helsevern.
  • Ambulant virksomhet representerer også ofte eksempler på god samhandling med kommunehelsetjenesten.
  • Indikatoren må brukes med varsomhet da den er ment å angi et forhold som er komplisert å måle direkte. Kjennskap til definisjon og datakvalitet er sentralt ved bruk av indikatoren.

Les mer om beregning, datautvalg og datakvalitet (PDF)

Datakvalitet

Det er sannsynligvis variasjon i registreringspraksis med hensyn til sted for aktivitet.

Datakilde

Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Se flere nasjonale styringsmål

Først publisert: 08.09.2020 Sist faglig oppdatert: 20.10.2022