Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ambulant virksomhet i psykisk helsevern voksne (PHV)

Viser tall for polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern som utføres utenfor fast behandlingssted.

Ambulant virksomhet i PHV

Andel ambulant virksomhet = antall polikliniske konsultasjoner utenfor fast behandlingssted / alle polikliniske konsultasjoner. Tall per region, helseforetak og institusjon

Antall ambulant virksomhet per 1000 innbyggere. Tall per kommune og fylke. 

Bruk av indikatoren

  • Indikatoren kan identifisere om det er praksisforskjeller og ulik funksjonsfordeling i bruk av ambulant virksomhet. Bruk av ambulant virksomhet kan ha en forebyggende effekt i psykisk helsevern.
  • Ambulant virksomhet representerer også ofte eksempler på god samhandling med kommunehelsetjenesten.
  • Indikatoren må brukes med varsomhet da den er ment å angi et forhold som er komplisert å måle direkte. Kjennskap til definisjon og datakvalitet er sentralt ved bruk av indikatoren.

Les mer om beregning, datautvalg og datakvalitet (PDF)

Datakvalitet

Det er sannsynligvis variasjon i registreringspraksis med hensyn til sted for aktivitet.

Datakilde

Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

Se flere nasjonale styringsmål

Først publisert: 08.09..09.2020 Sist faglig oppdatert: 09.09.2020