Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten

Aktuelle styringsindikatorer for spesialisthelsetjenesten

​Alle RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester som er fastsatt i lover og forskrifter. RHF skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå de overordnede målene. Helse- og omsorgsdepartementet stiller styringskrav til RHF i oppdragsdokumentene.

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Pasientsikkerhetsprogrammet

Først publisert: 25.04.2019 Sist faglig oppdatert: 20.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no