Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for voksne - henvisningsformalitet ved henvisning

Indikatoren angir andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet blir dokumentert av henvisningsmottaker.

Resultater

I 2022 var andelen henvisninger med dokumentert henvisningsformalitet på 94,4 prosent på landsbasis. Dette er en økning fra 2021, da andelen var på 93,3 prosent.

Andelen henvisninger med dokumentert henvisningsformalitet varierer fra 81,1 prosent i Helse Midt-Norge RHF til 98,6 prosent i Helse Nord RHF.

Forbehold

Korrigering i statistikk: Helse Sør-Øst Private er korrigert for 2020 grunnet at enhetene Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og Alderspsykiatrisk avdeling Steinerud har tidligere feilaktig blitt aggregert under Helse Sør-Øst Private, men inkluderes nå under Diakonhjemmet sykehus AS. Statistikken er også korrigert for Ahus HF for årene 2019, 2020 og 2021 hvor Kongsvinger sykehus inkluderes i Ahus HF og ikke i Sykehus innlandet.​

Fra 2014 til 2018 skårer Helse Midt-Norge RHF lavt på andel nye henvisninger til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne med oppgitt rettslig grunnlag for henvisningen. Dette kan skyldes teknisk løsning for rapporteringen av tallene.

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Om indikatoren

​Det er et mål at henvisningsformalitet blir registrert og rapportert. Kvalitetsindikatoren angir andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet blir dokumentert av henvisningsmottaker. Indikatoren gjelder alle mottatte henvisninger i perioden. 

Kvalitetsindikatoren utarbeides på grunnlag av behandlingsstedenes venteliste, rapportert til NPR. Henvisningen inkluderes uavhengig av om helsehjelp er igangsatt. Uttrekket er basert på henvisningens fagområde og inkluderer både elektiv behandling og øyeblikkelig hjelp.

God rapportering gir mulighet til å følge med på bruken av tvang i psykisk helsevern. Når komplettheten i registreringen er god, vil det være mulig å følge med på eventuelle forskjeller mellom henvisende leges vurdering og vedtaksspesialistens vurdering, ved innleggelse i psykisk helsevern.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 04.05.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no