Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp for livmorkreft

Indikatoren vise andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for livmorkreft, og andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Resultat

Det er et mål at 70 prosent av alle pasienter med nyoppdaget livmorkreft skal inn i pakkeforløpet. I tillegg er det et mål at 70 prosent av pasientene som er i pakkeforløpet skal gjennomføre det innenfor den anbefalte forløpstiden.

Forbehold ved tolkning

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens eventuelt videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne påvirkes. Pasienten blir i beregningen av andel knyttet til det sykehuset som startet pakkeforløpet selv om pasienten får behandling ved et eller flere andre sykehus underveis i pakkeforløpet.

Det er kun første behandling som gis til pasienten som registreres, og ikke senere behandlinger. F. eks. dersom en pasient først får medikamentell behandling og senere kirurgiskbehandling så er det medikamentell behandling og dets forløpstid som registreres og beregnes.

Om indikatoren

Pakkeforløp for livmorkreft ble innført i norsk helsetjeneste 1.mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for pakkeforløp for livmorkreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for kreft. Målet er at 70 prosent av pasientene som får livmorkreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Først publisert: 26.03.2019 Sist faglig oppdatert: 16.09.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no