Pakkeforløp for livmorhalskreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for livmorhalskreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Resultat

Resultatene viser antall nye pasienter med livmorhalskreft inkludert i pakkeforløp og gjennomførte innen maksimal anbefalt forløpstid i samme periode. De RHFene og HFene som når målet med 70 % nye pasienter i pakkeforløpet og 70 % gjennomførte, oppnår målsettingen for denne kvalitetsindikatoren.

Forbehold ved tolkning

I beregning av andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp vil dato for kreftdiagnosen være inndato for episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som er assosiert med en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

Resultater per behandlingssted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.

Om indikatoren

Pakkeforløp for livmorhalskreft ble innført i norsk helsetjeneste 1. mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

Det diagnostiseres årlig rundt 300 nye tilfeller av livmorhalskreft i Norge. Prevalensen i 2013 var rundt 6900, og femårsoverlevelse var rundt 79 prosent.

 Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får livmorhalskreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

 

Først publisert: 12.02.2018 Sist faglig oppdatert: 12.02.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no