Pakkeforløp for hode-halskreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for hode-halskreft, og andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Resultat

Det er et mål at 70 prosent av alle pasienter med nyoppdaget hode-halskreft skal inn i pakkeforløpet. I tillegg er det et mål at 70 prosent av pasientene som er i pakkeforløpet skal gjennomføre pakkeforløpet innenfor den anbefalte forløpstiden.

Forbehold ved tolkning

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens eventuelt videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne påvirkes. Pasienten blir i beregningen av andel knyttet til det sykehuset som startet pakkeforløpet selv om pasienten får behandling ved et eller flere andre sykehus underveis i pakkeforløpet.

Det er kun første behandling som gis til pasienten som registreres, og ikke senere behandlinger. F. eks. dersom en pasient først får medikamentell behandling og senere kirurgiskbehandling så er det medikamentell behandling og dets forløpstid som registreres og beregnes.

Om indikatoren

Pakkeforløp for hode-halskreft ble innført i norsk helsetjeneste 1. mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får hode-halskreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Først publisert: 27.03.2019 Sist faglig oppdatert: 20.04.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no