Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp - nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer

Indikatoren viser andel nye pasienter som har fått en kreftdiagnose som har blitt inkludert i et pakkeforløp. Indikatoren inkluderer pasienter fra 24 organspesifikke pakkeforløp.

Resultater

Det er en målsetting at 70 prosent av pasienter som blir diagnostisert skal inkluderes i et pakkeforløp. Målsettingen har, på landsnivå, vært på over 70 prosent i hele årstallsperioden 2015-2020. 

Forbehold ved tolkning

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens eventuell videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne påvirkes. Pasienten blir i beregningen av andel knyttet til det sykehuset som startet pakkeforløpet selv om pasienten får behandling ved et eller flere andre sykehus underveis i pakkeforløpet.

Om indikatoren

Fra 1. januar 2015 ble pakkeforløp for kreft innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende ved å sikre informasjon og brukermedvirkning. Målet er at 70 prosent av nye kreftpasienter skal inn i pakkeforløp. Målsettingen er definert i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for 2015.

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for 24 sammenstilte kreftformer; lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, nyrekreft, livmorhalskreft, livmorkreft, eggstokkreft, hode-halskreft, lymfom, primær leverkreft, galleveiskreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkreft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi og sarkom.

Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt, nevroendokrine svulster og sarkom er ikke inkludert i beregning av denne indikatoren.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no