Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp - nye kreftpasienter i pakkeforløp for 22 kreftformer

Indikatoren viser andel nye pasienter som har fått en kreftdiagnose som har blitt inkludert i et pakkeforløp. Indikatoren inkluderer pasienter fra 22 organspesifikke pakkeforløp.

Resultater

Det er en målsetting at 70 prosent av pasienter som blir diagnostisert skal inkluderes i et pakkeforløp. Målsettingen har, på landsnivå, vært på over 70 prosent i hele årstallsperioden 2015-2021. I 1. tertial 2022 var den over 70 prosent i alle regionene med unntak i Helse Midt-Norge.

Forbehold ved tolkning

Pakkeforløp for akutt leukemi og kronisk lymfatisk leukemi ble avviklet f.o.m. 1. mai 2021. Pakkeforløpet inngår i beregningen av indikatoren t.o.m. 1. tertial 2021. 

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens eventuell videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne påvirkes. Pasienten blir i beregningen av andel knyttet til det sykehuset som startet pakkeforløpet selv om pasienten får behandling ved et eller flere andre sykehus underveis i pakkeforløpet.

Om indikatoren

Fra 1. januar 2015 ble pakkeforløp for kreft innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende ved å sikre informasjon og brukermedvirkning. Målet er at 70 prosent av nye kreftpasienter skal inn i pakkeforløp. Målsettingen er definert i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for 2015.

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for 22 sammenstilte kreftformer; lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, nyrekreft, livmorhalskreft, livmorkreft, eggstokkreft, hode-halskreft, lymfom, primær leverkreft, galleveiskreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkreft og myelomatose.

Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt, nevroendokrine svulster og sarkom er ikke inkludert i beregning av denne indikatoren.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no