Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helse- og omsorgstjenester i KPR

Statistikken omfatter tall for blant annet helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand til hjemmeboende og institusjonstjenester. Institusjonstjenester omfatter blant annet sykehjemsopphold. Tallene er vist nasjonalt, per fylke, kommune og bydel i Oslo.

Fra 2024 publiseres ikke denne statistikken på helsedirektoratet.no. Årlig statistikk om helse- og omsorgstjenester er tilgjengelig hos Statistisk sentralbyrå, se Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester. Statistikkbanken (ssb.no). Noen av disse statistikkene har datakilde Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).  

Helse- og omsorgstjenester i KPR

Viser tall for 2017-2022 for Norge, per fylke, kommune og bydel i Oslo. Tallene oppdateres årlig og kan lastes ned til Excel.

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Kontaktinformasjon

Først publisert: 01.07.2020 Siste faglige endring: 08.01.2024