Helse- og omsorgstjenester (IPLOS) i KPR

Viser tall for blant annet helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand til hjemmeboende og institusjonstjenester, som for eksempel sykehjemsopphold, fordelt på hele landet, per fylke, kommune og bydel i Oslo.

Helse- og omsorgstjenester (IPLOS) i KPR

Nøkkeltall for kommunale helse- og omsorgstjenester i grafer og tabeller. Viser tall for blant annet helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand til hjemmeboende og institusjonstjenester fordelt på hele landet, per fylke, kommune og bydel i Oslo.

Tallene kan lastes ned til Excel

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister, IPLOS-meldinger rapportert fra kommunene.

Kontaktinformasjon

Først publisert: 01.07.2020