Covid-19 - antall innlagte pasienter på sykehus

Sykehusene registrerer daglig antall pasienter som er innlagt på sykehus med påvist covid-19 og antall innlagte pasienter som får invasiv respiratorbehandling. Oppdateres daglig, mandag til søndag senest kl. 13.

Datakilde og frekvens på oppdatering

Sykehusene teller antall innlagte pasienter med covid-19 kl. 08.00 og rapporterer tallene til Helsedirektoratet som offentliggjør dem senest klokken 13.00. 

Tallene blir rapportert og offentliggjort syv dager i uken. I perioden 8. mars til 4. juni 2020 ble tallene rapportert og offentliggjort syv dager i uken. I perioden 5. juni til 26. oktober 2020 ble tallene rapportert og offentliggjort på hverdager, men ikke i helgene. Fra og med 27. oktober 2020 har tallene blitt rapportert syv dager i uken.

Helsedirektoratet tilbyr API på datasettet som ligger til grunn for visningene: 

Rapporter og modeller fra Folkehelseinstituttet

Først publisert: 19.03.2020 Sist faglig oppdatert: 22.04.2021