Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Renavit

ATC-kode: A11EX ikke-markedsført preparat

Preparatet inneholder vitamin B (tiamin, riboflavin, pyridoksin, cyanokobolamin, biotin, folsyre, nikotinamid, pantotensyre) og C
Indikasjon: Del 1/1 Kronisk nyresvikt
Diagnosekoder

ICD-10: N18 / ICPC-2: U99

Hjemmel

§ 3 ICD-10: N18

 

Før 1. januar 2018: 
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: N18
ICPC-2: U99

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.