Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.09.2018

Legemiddelnavn: Esmya (Utgått)

ATC-kode: G03XB02

Legemidlet ble forhåndsgodkjent ved denne indikasjon fra 1. september 2018. Vedlegget utgår fra samme dato.
Indikasjon: Del 1/1 Periodevis behandling av moderate til alvorlige symptomer på godartede svulster i livmor (uterusmyomer) hos voksne kvinneri fertil alder - Utgått 9/18
Diagnosekoder

ICD-10: D25/ ICPC-2: X78

Hjemmel

§ 3 ICD-10: D25

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a jf. § 2
ICD-10: D25
ICPC-2: X78 
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Legemidlet er også forhåndsgodkjent ved samme refusjonskode i § 2 for kvinner som skal opereres.