Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Tardiben

ATC-kode: N07XX06

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Huntingtons sykdom
Diagnosekoder

ICD-10: G10 / ICPC-2:N99

Hjemmel

§ 3 b

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: G10

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir  en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.