Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.02.2019

Legemiddelnavn: Revestive (Utgått)

ATC-kode: A16AX08

Finansieringsansvaret er overført til RHF-ene fra 01.02.2019
Indikasjon: Del 1/1 Kort tarm-syndrom (Utgått)
Hjemmel

§ 3 ICD-10: K90 / K91.2

Før 1. januar 2018:

Etter gastrointestinal kirurgi:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K91.2
ICPC 2: D99

alternativt ved andre årsaker:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K90
ICPC 2: D99 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i indremedisin, kirurgi, pediatri eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlet har orphan status ved denne indikasjonen.